nieuws 2019
Lettergrootte
 
Actueel

Lady's day
Op uitnodiging van v/d Kloostermode in Boskoop zijn  40 KBO-leden op Bevrijdingsdag  met de auto of op de fiets daar naartoe gegaan.
We werden gastvrij ontvangen door het  Lady’s Day team met koffie en gebak.
Lees verslag>>
Bekijk foto's>>

Ledenvergadering
Op 22 april 2022 was er de Algemene Ledenvergadering van de KBO-afdeling Waddinxveen in de “Hoge Noot” in Waddinxveen.
Lees verslag>>
Bekijk foto's>>

Dagtocht
Op 20 april was er weer een gezellige dagtocht.
Lees verslag>>
Bekijk foto's>>

Paasbingo/High tea
Op vrijdag 8 april was er eindelijk weer een activiteit waar door 60 senioren aan werd deelgenomen.
Lees verslag>>
Bekijk foto's>>

Workshop kat schilderen
Op donderdag 19 mei organiseren wij een workshop kat schilderen.
Lees meer>>

Nieuwe redactieleden gezocht
Wilt u uw steentje aan onze afdeling bijdragen?
Wij zijn n.l. op zoek naar ……. nieuwe redactieleden en een websitebeheerder.
Lees meer>>

Uitkomsten enquête
Beste leden,
Het is alweer een hele tijd geleden dat de enquête onder jullie is gehouden. Zo langzamerhand pakken we de uitkomsten daarvan weer op.
Lees meer>>

 

 

 

 

Een toost op het nieuwe jaar

In een – op 11 januari - goed gevulde zaal bracht voorzitter Hans Kientz een toost uit op het nieuwe jaar dat voor ons ligt.
Op deze middag stelde het  nieuwe secretariaats-echtpaar, de heer en mevr. Han en Anneke van der Zon, zich aan ons voor en werd hun een fijne samenwerking in het Bestuur toegewenst. Tevens werd er officieel afscheid genomen van onze oud-secretaris Hans Nijenhuis, die bedankt werd voor het vele werk dat hij verzet heeft.
Zowel voor als na de pauze kwam verhalenverteller Eric Borrias aan het woord en hóe! Gedreven, hilarisch en met veel mimiek bracht hij zijn verhalen tot leven.
Een leuke middag en een goed begin van 2019, waarin de KBO-afd. Waddinxveen, weer haar best zal doen voor de belangenbehartiging van onze leden en de diverse werkgroepen met veel plezier weer aan de slag zijn gegaan met hun activiteiten.

Jeannette van Egmond

Bekijk de foto's

up

Verslag Ledenvergadering

Samenvatting van het verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op vrijdag 5 april 2019.
In zijn welkomstwoord gaat voorzitter Hans Kientz kort in op de strubbelingen die er zijn op landelijk niveau en de dreiging rond de verdere verhoging van de contributie. Op afdelingsniveau is hij blij dat het bestuur weer voltallig is en hij prijst zich gelukkig dat ook het vormgeven en distribueren van AKtueel weer als een zonnetje loopt. Hij is voorts trots dat er zoveel vrijwilligers binnen de KBO Waddinxveen actief zijn. Vanwege het ruim 10 jaar bijhouden van de Ledenadministratie èn het coördineren van de HUBA’s (Hulp bij Belastingaangiften) wordt Ad Meskers persoonlijk geroemd en bedankt.
De agenda, het verslag van de Algemene Ledenvergadering en het jaarverslag worden zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd. Lof aan oud-secretaris Hans Nijenhuis.
De benoeming van Han van der Zon als secretaris en de herbenoeming van Han Zoet, Martin van Leeuwen, Elly Groenendijk, Irene Benschop en Riet Plooij worden met algemene stemmen goedgekeurd.
Op geheel eigen en ludieke wijze gaf de kascommissie de goedkeuring aan de financiële jaarstukken; de penningmeester werd geprezen vanwege de duidelijke verslaglegging en de goed gefundeerde antwoorden op de gestelde vragen. De vergadering verleende daarop de penningmeester en het bestuur décharge voor het gevoerde financieel beleid. Ook de voorgestelde begroting werd door de leden unaniem goedgekeurd. Er zijn weer twee kascontrole commissieleden en één reservelid benoemd.
Tijdens de rondvraag werd gevraagd naar de samenwerking met de PCOB. Het overleg is opgestart en binnenkort volgt een informatief gesprek tussen een aantal bestuursleden van beide bonden. Ook was er een vraag of ook de overledenen in Aktueel, net als de verjaardagen, vermeld konden worden. Het bestuur neemt deze vraag mee.
Na een woord van dank voor de aandacht en de inbreng, sloot de voorzitter de vergadering af. Tevens verwelkomde hij het zangduo “Legend” die liedjes gingen vertolken die je raakten; puur, intens, lief en leuk, zoals het leven zelf.

Han van der Zon

Bekijk de foto's

up

Verslag Voorjaarsreis

10 april KBO Voorjaarsreis
Vertrek 8.30 uur              
Thuiskomst 19.15 uur

De bus van Pasteur Reizen stond met de bij ons vertrouwde chauffeur
Arie Boonstoppel al te wachten en, nadat zo snel als mogelijk is met ouderen met rollators, wilde hij vertrekken omdat we een verre rit voor de boeg hadden. En je weet nu eenmaal niet wat je om deze tijd op de weg tegenkomt.
Máár ik moet zeggen, wat Irene en Riet met de wegbeheerders en Hem boven ons hadden afgesproken weet ik niet, maar we hebben nog nooit zo’n voorspoedige reis met zoveel zon gehad. Via de A12 (geen file) A2 (geen file) A73 (geen file) en zelfs op binnenweggetjes geen oponthoud kwamen we via een omweg - de Waalbrug bij Nijmegen was afgesloten voor zwaar verkeer en daar hoorden wij met 61 passagiers ook bij - op onze bestemming Millingen aan. Het had wel als voordeel, dat we iets meer van Nijmegen hebben gezien dan was bedoeld.
Daar aangekomen stonden ze ons al op te wachten, en werden de paaltjes die de parkeerplaats voor de bus vrij hielden weggehaald.
Binnen in Hotel Millings Centrum was alles gereserveerd voor een heerlijke kop koffie of thee met gebak, waar uit de ruime sortering kon worden gekozen.
Na de koffie stonden er drie ‘Zonne Trienen’ op ons te wachten. Fel gele trientjes (treintjes) die worden aangedreven door de op de daken liggende zonnecellen, die deze zon weer omzetten in elektriciteit. We werden gerustgesteld door de chauffeurs en de reisleider(ster), we hoefden echt niet bang te zijn dat we halverwege zonder stroom zouden komen te staan en gedwongen moesten gaan duwen.
Wat hebben we genoten van deze mooie tocht en het mooie weer dat we erbij kregen. Dan zie je pas de mooie plekken van ons kleine landje,én dat er in ons kleine Nederlandje zoveel verschillende soorten natuur kunnen zijn.
Weet u nog wat oortjeshekken zijn? Daar moest je in het verleden ’n oortje (het kleinste betaalmiddeltje wat er toen was) betalen aan de grondeigenaar om er door te mogen. En hoe de mensen toen werden uitgebuit in de steen- en dakpanfabrieken. Je kreeg een huis van de baas, maar dan moest je ook alles en altijd doen wat die baas zei, en zo niet dan was je je baan en huis kwijt, en hoefde je ook niet bij een ander te gaan solliciteren wand je werd gewoon niet aangenomen. De klei voor de fabricage van de dakpannen en stenen werd door de rivier vanuit Duitsland aangevoerd, waarna het werd afgegraven om te worden gebruikt voor de productie. Slingerend over de dijk waarlangs de Heckrunderen en Przewalskipaarden rustig liepen te grazen kwamen we op ons eindstation terecht, waar Arie op ons stond te wachten om ons te brengen naar voornoemd Hotel waar we een driegangen diner kregen aangeboden.
Na heerlijk te hebben gegeten konden we in de bus naar onze volgende bestemming Doesburg uitbuiken.
Deze rit voerde ons nog door een mooi stukje Nederland en Duisland.
In Doesburg (Hanzestad) kregen we de gelegenheid een kijkje je nemen en te proeven in de Doesburgsche Mosterd Fabriek. Een klein fabriekje waar de mosterd nog handmatig wordt gemaakt van mosterdzaad,  azijn en alles wat je aan smaakmakers toe wilt voegen. In de mosterdmolen liggen twee molenstenen waarvan de boveste steen ronddraaid, in het gat in het midden van de bovenste steen wordt het mosterdzaad met ingrediënten gegoten. Door het draaien van de bovenste steen wordt het mosterdzaad gekneusd en fijn gemalen, waarna het aan de zijkant wordt afgevoerd en opgevangen om verder te worden verwerkt in Keulse potjes in alle maten en glazen. Deze Keulse potjes worden nog steeds door dezelfde fabrikant in Duitsland gemaakt. Het mosterd heeft totaal niets te maken met mosterdgas, de enige overeenkomst heeft te maken dat je van allebei gaat tranen en mosterdgas dodelijk is en geen smaakmaker.
Het maken van mosterd kan, zoals ook vroeger de gewoonte was, in de keuken worden gemaakt, laat mosterdzaad weken, voeg azijn toe, doe dit allemaal in een ronde kom, voeg hier aan toe een stalen kogel of zo iets, en dan maar draaien tot je een ons weegt en er ontstaat door het gekneusde zaad vanzelf mosterd. De toegevoegde ingrediënten zoals most van druiven bepalen of de mosterd sterk of minder sterk smaakt. Dat is alles.
Bij de Phoeniciërs en de Grieken kneusden ze het sterk smakende mosterdzaad vermengd met wat zout en most van druiven in een stenen vijzel tot het niet te versmaden mosterd.
Het mosterdzaad is kleen,
wie zou zijn krachten weten?
Gedreven door den steen,
de kost doet smakelijk eten.
Het hemelsch koningrijk gewis,
bij ’t mosterdzaad geleken is.
Na het bijwonen van de demonstratie kon je in het winkeltje de mosterd in al zijn verschijningsvormen kopen en de fabriek verder bezichtigen.
Nadat we in het naastgelegen restaurant getrakteerd werden op een laatste kopje koffie, was het tijd om de bus op te zoeken.
Pecies op tijd zagen we de bus aankomen, en nadat alle rollators in de buik van de bus waren verdwenen en ieder haar of zijn plaatsje had ingenomen, met nu Riet voorin naast de chauffeur, begonnen we voldaan na een bijzonder mooie en fijn verlopen dag aan de terugreis naar Waddinxveen. Zoals gebruikelijk kregen we voor op de terugreis een overleveringspakketje met eten en drinken. En zoals op de heenreis hadden we ook op de terugreis geen echt oponthoud door files of andere strubbels. In de bus werd nog even met de pet rondgegaan voor de chauffeur en was er een luid applaus voor de chauffeur én de twee reisleidsters Irene en Riet. Om 19.15 uur stonden we voor het Anne Frank Centrum en konden we allemaal voldaan na een mooie dag naar huis.

Een medereiziger.

Bekijk de foto's

up

Terugblik Paasbingo

Op vrijdag 12 april organiseerde de KBO weer een bingomiddag in de sfeer van Pasen.
Na drie ronden bingo te hebben gespeeld met als prijs een paastasje met daarin een cadeaubon en een paaslekkernij was het pauze, waarin de ca. 70 deelnemers werden getrakteerd op een High-Tea. Er werden prachtig uitziende etagères op de tafels gezet met daarop zowel zoet als hartigheden. Daarbij kregen we tweemaal een kopje koffie of thee geschonken.
Na deze gezellige High-Tea werd er nog een klein spel gespeeld “Weet u het antwoord”. Die als volgt ging. Er was voor aanvang onder acht stoelen een enveloppe geplakt en wie de gelukkige was moest een vraag beantwoorden en was deze goed dan kreeg men een klein cadeautje. Daarna werden de lootjes getrokken waarbij velen een mooie prijs wonnen. Na de middag afgesloten te hebben en alle vrijwilligers een warm applaus van de aanwezigen in ontvangst namen, kregen alle aanwezigen een paastraktatie mee naar huis.

Bekijk de foto's

up

Toneelstuk "Overwinteren"

Vrijdag 3 mei speelde op uitnodiging van de KBO Waddinxveen de toneelgroep “De Doorzetters“ ( voorheen De Toneelvrienden) het stuk:  “Overwinteren”.
Het stuk is speciaal voor senioren geschreven. Dit in opdracht voor de ouderenbonden
KBO, PCOB en ANBO. In het kader van het project “Gedeelde zorg is halve zorg“.
Bij binnenkomst werd er een kopje koffie/thee met koek aangeboden.
De goed gevulde zaal genoot van het stuk, wat heel herkenbaar was, en daar werd dan ook hartelijk om gelachen.
Uiteindelijk was de ontknoping ook weer heel verrassend.
De KBO kijkt als  organiserende bond terug op een leuke toneelvoorstelling .

Bekijk de foto's

up

 

Een culturele, actieve en zeker gezellige dag met de Museum Plus Bus.
Vrijdag 21 juni om half elf  werden 45 senioren opgehaald door de Museum Plus Bus om vervolgens naar het Gemeentemuseum in Den Haag te gaan. Onderweg vertelde de chauffeur over de bezienswaardigheden die er te zien waren. Aangekomen bij het museum stond de lunch al voor ons klaar. Er was koffie en diverse soorten melk. Na de lunch werden er drie groepen gevormd  en vertrokken we naar het museum. Onder begeleiding van drie gidsen gingen we het museum in. Er waren drie rondgangen. Zo hebben we o.a. Maria van Kesteren, de grand dame van het hout draaien en Mondriaan de beroemde schilder gezien. “Uit de klei” was een expositie van kunstenaars en aanstormende talenten die experimenteren met klei.
Het Gemeentemuseum Den Haag heeft een van ’s werelds mooiste en grootste collecties Delfts blauw waaronder de mooie tulpenvaas die in de stijlkamers van het Gemeentemuseum  te zien is, dit is een wereldberoemd stuk cultureel erfgoed. Na deze rondleidingen waar ieder zeer van onder de indruk was, was er nog tijd om zelf  in het museum rond te kijken. Vanwege het mooie weer kozen velen voor een drankje op het terras. Nadat we in de bus waren  gestapt reed de buschauffeur ons naar Waddinxveen.

Macintosh HD:Users:ellygroenendijk:Desktop:IMG_0493 3.jpgEr werd nog een groepsfoto gemaakt, daarna  namen we afscheid van elkaar en de chauffeur en gastheer. We kunnen terugkijken op een culturele en zeker leuke dag met elkaar.

 

 

 

Bekijk de foto's

up

 

Terugblik op de geslaagde najaarsreis van 25 september.

Nadat iedereen zich  had aangemeld kon de bus mooi op tijd vertrekken.
Eenmaal op weg stelde de chauffeur: Arie Boomstoppel zich voor, hij zou ons overal naar toe rijden deze dag.
Hierna nam Riet het woord met een zeer trieste mededeling. Ze vertelde dat Irene deze dag niet mee zal gaan omdat haar man een ernstig ongeluk met de fiets had gehad en daar uiteindelijk aan was overleden. Daar werden ze allemaal even stil van. Daarna vervolgde Riet met het doornemen van het programma van de dag en dat Elly, Irene  deze dag zou vervangen. Onderweg naar de koffie in Eemnes vertelde Arie wat er onderweg zoal te zien was. Hij deed dit met leuke anekdotes zoals in de haven van Eemnes waar een hoop schroot  tot een kunstwerk was gevormd. Niemand snapt wat het voorstelt vandaar dat het in de volksmond de bijnaam de poepende man kreeg. Dan was daar ook nog Batavia stad en de mooie tolschepen in de haven.
Aangekomen in Eemnes stond de koffie met gebak al voor ons klaar. Hierna een rit langs de Oostvaarders plassen op weg naar Tollebeek waar het diner gebruikt werd. Het diner was prima verzorgd en smaakte lekker met een heerlijke ijs coupe toe. Daarna in de bus naar Luttelgeest voor een bezoek aan de Orchideeën Hoeve.  Er waren daar  niet alleen  vele mooie kleurrijke orchideeën te zien maar ook vlinders, koikarpers, Amazone regenwoud en een  rupsen kwekerij enz. En als men wilde kon er ook lekker uitgerust  worden op een van de terrasjes. 
Na twee uur  werd de reis terug naar Waddinxveen begonnen. Riet had weer gezorgd voor lekkernijen in de bus. Er waren o.a. frisdrankjes, stukjes kaas en kaaskoekjes. Iedereen liet zich deze verwennerij goed smaken. Om ongeveer 18.30 uur waren we weer terug in Waddinxveen en nam iedereen afscheid van elkaar en van buschauffeur Arie. We kunnen terug kijken op een mooie verzorgde dagreis.

Groet van Riet, Elly en chauffeur Arie

Bekijk de foto's

up

Een geslaagde Sinterklaasmiddag

De sfeer zat er goed in op vrijdagmiddag 29 november. Zo’n 85 bezoekers hebben zich aan op Sinterklaas-Bingomiddag prima vermaakt.
Leden en niet-leden deden met veel plezier mee (en soms gespannen, zeker voor diegene die dit niet of nauwelijks spelen) met een aantal rondes Bingo (plankjes en Sta-op), er was een Pietenpet-dobbelsteenspel met leuke vragen en prijzen en tot slot nog een grote verloting met een prachtige prijzentafel.
Er werd gelachen, soms wat jaloers gekeken naar degene die veel geluk hadden, maar vooral was het ook genieten met elkaar. Met allerlei lekkers werden we verwend.
Een prima organisatie, waarvoor heel veel werk is verzet! Dank daarvoor.
Voor mij was het de eerste keer en ik heb veel lol gehad samen met m’n tafelgenoten!

Jeannette van Egmond

Bekijk de foto's

up

KBO’s Kerstdiner in Easy Dinner succesvol.

Apo Yilmaz opende maandag 23 december op zijn vrije dag de deuren van zijn restaurant Easy Dinner aan de Nesse om de leden van de KBO-Waddinxveen gastronomisch te verwennen met een kerstmenu.
De circa negentig aanwezigen lieten het diner dat door het personeel, bijgestaan door KBO-bestuursleden werd uitgeserveerd goed smaken. Tussen de gangen door vertelde mw. Lieve van der Meerschaut een Vlaams Kerstverhaal.
Zoals gebruikelijk werden tot slot de zelfgemaakte kerststukjes verloot onder de aanwezigen. De opbrengst hiervan komt ten goede aan “Knorretje”, het spaarvarkentje voor attenties voor leden die om welke reden dan ook bij dit soort evenementen verstek moeten laten gaan.
Het slot applaus was voor Apo en zijn medewerkers van Easy Dinner als dank voor het voortreffelijke diner en de bediening.
De KBO kan weer terugzien op een geslaagd Kerstdiner voor haar leden.

Bekijk de foto's

up