nieuws 2012
Lettergrootte
 
Actueel

Dagtocht
De zomer moet nog beginnen, maar wij hebben weer ons best gedaan om een interessante en fijne dag te organiseren
Lees meer>>

Kat schilderen
Op donderdag 19 mei organiseerde de KBO een workshop kat schilderen onder leiding van Cocky van der Velde
Lees verslag>>
Bekijk foto's>>

Vacatures;
We zijn op zoek naar:
- Coördinator tevens
  bestuurslid
  activiteitencommissie
- Redactieleden voor de
  nieuwsbrief
  KBO-Aktueel
- Website-beheerder
Lees meer>>

Actie: Leden werven Leden
Als u als lid een nieuw lid aanbrengt ontvangt u een cadeaubon.
Lees meer>>

Lady's day
Op uitnodiging van v/d Kloostermode in Boskoop zijn 40 KBO-leden op Bevrijdingsdag  met de auto of op de fiets daar naartoe gegaan.
We werden gastvrij ontvangen door het  Lady’s Day team met koffie en gebak.
Lees verslag>>
Bekijk foto's>>

 

 

 

 

 

Het was een mooie sfeervolle kerstlunch.

In samenwerking met Apo Yilmaz organiseerden wij op maandag 17 december een sfeervolle kerstlunch in zijn restaurant ”Easy Dinner” aan de Gouwe.
Met ruim 100 senioren was het gezellig druk.  
 
Het anders op maandag gesloten restaurant stelde hij voor ons open op zijn vrije dag.
Mw. Lieve van de Meerschout opende de lunch met een meditatief gebed. 
Ook burgemeester Bert Cremers kwam even langs en toonde zijn belangstelling voor deze activiteit.
Kerstlunch KBO 212 (158)Er werden  5 prachtige kerststukjes verloot en de opbrengst ging naar de werkgroep Zorg & Zieken die  de mensen die daarvoor in aanmerking komen een aardigheidje  gaat brengen met de kerstdagen.
Mw. Lieve van der Meerschout vertelde tussen de gerechten door een mooi kerstverhaal en sloot de lunch ook weer af  om zo samen te gaan genieten van het komende kerstfeest.
De werkgroep van de KBO die deze lunch georganiseerd had kijkt terug op een bijzonder geslaagde activiteit en kreeg hiervoor veel complimenten.

Bekijk de foto's

up


Werkgroep Zieken en Zorg

knorretjeAllereerst willen wij de mensen die na iedere activiteit wat in ‘Knorretje’ stoppen, heel hartelijk danken. Dankzij de inhoud van ‘Knorretje’ ons speciale spaarpotje voor leden, kunnen we op bezoek bij leden die we  – door persoonlijke omstandigheden – wat extra aandacht willen geven. Bij de Kerstlunch is er een loterij gehouden waarvan de opbrengst bestemd was voor ons ‘Knorretje’.
Rondom Kerstmis hebben we een aantal leden (26) blij kunnen maken met een kleine attentie en ook in het afgelopen jaar zijn we met een bloemetje op bezoek geweest bij zieke of revaliderende leden. Dat hopen wij ook in dit nieuwe jaar te kunnen blijven doen.
Tot slot willen wij u er nog eens op wijzen dat als u iemand in uw buurt, of familie- en kennissenkring hebt die ziek of eenzaam is en lid van onze KBO, u dit aan ons door wilt geven, zodat wij met recht onze leden een steuntje in de rug kunnen geven.
U kunt hiervoor bellen naar Tonny Koetsier, tel. 0182 61 72 28.

Wij wensen onze leden, die ziek en/of eenzaam zijn veel sterkte toe in 2013.

up


Het was weer een gezellige Sinterklaasmiddag

Op vrijdag 30 november organiseerde wij weer onze Sinterklaasmiddag. De opkomst van ruim 100 senioren was geweldig. De middag werd begonnen met een bingo met als prijsjes een aantal ingepakte Sinterklaas cadeautjes. In de pauze was er chocolademelk met slagroom en gevuld speculaas. Ondertussen werd er op het raam geklopt door een aantal zwartepieten en vervolgens kwam Sinterklaas binnen en werd luid toegezongen door de aanwezigen met sinterklaasje kom maar binnen met je knecht.
Sinterklaas riep een aantal senioren bij zich om hen te vertellen wat er in het boek over hen geschreven stond. Er was een optreden van de zangeres”zonder Faam”die liedjes van vroeger zong waarbij zij haar armen tot een grote lengte kon laten groeien,en vele aanwezige kende de liedjes en zongen mee. Sinterklaas assisteerde bij de verloting waar mooie prijzen te winnen waren. Iedereen die aanwezig was kreeg van Sint en zijn pieten een goed gevuld jute pieten zakje uit gereikt, en de senioren genoten hier zichtbaar van. Sinterklaas en zijn pieten namen afscheid om vervolgens naar hun volgende afspraak te gaan.

Als werkgroep Culturele-Activiteiten kunnen wij terug kijken op een geslaagde middag voor ruim 100 senioren


Mevrouw Pappot had het zichtbaar naar haar zin

 


Bekijk de foto's

up


Een bezoekje aan Zilverstad Schoonhoven

Op 15 november hebben wij met 35 leden het Zilver- en klokkenmuseum in Schoonhoven bezocht. Met 9 auto’s zijn wij naar Schoonhoven gereden en daar geparkeerd, waarna we nog 10 minuten in een lange rij naar het Zilvermuseum hebben gelopen. Na daar hartelijk te zijn ontvangen kregen we in twee groepen een rondleiding van ruim een uur door het Zilver- en klokkenmuseum.
Als eerste gingen wij naar het klokkenmuseum de rondleiding was leuk en tevens leerzaam. We konden daar zien hoe zilver voor het eerst werd gemaakt en welke hulpmiddelen ze daar voor gebruikte. Daarna naar het klokkenmuseum.
Er stonden en hingen velerlei klokken en wekkers. En het was interessant om te horen en te zien hoe uiteindelijk de weergaven op en wijzerplaat tot stand is gekomen. Na alles gehoord en gezien te hebben was het tijd voor koffie met gebak die al voor ons klaarstond. En na de koffie kon - voor wie dat nog wilde – nog langs de juwelen lopen uit een nalatenschap van Ilona Plasnik zij was een Joodse vrouw uit Polen.
Er was veel te lezen over deze vrouw, wie zij was en hoe heeft ze geleefd en hoe zij aan al deze juwelen kwam. Daarna zijn we weer terug gereden naar Waddinxveen. En we kunnen terugkijken op een leuke en zeker leerzame middag aan Zilverstad Schoonhoven.

Bekijk de foto's

up


Bezoek boomkwekerijmuseum in Boskoop

Op 18 oktober hebben wij een bezoek gebracht aan het boomkwekerijmuseum in Boskoop. Het was een interessante middag en onder leiding van een gids kwamen wij veel te weten over Boskoop, ook wel de kraamkamer van groen Nederland genoemd. Ongeveer de helft van alle Boskopers verdient zijn brood direct of indirect met het kweken of verhandelen van bomen. Zo werd ons verteld dat er echter geen machine is die kan stekken of enten dat blijft ouderwets handwerk. Maar hoe en wanneer is dit allemaal begonnen? De geschiedenis van Boskoop kan voor het eerst van een jaartal worden voorzien bij de komst van de graven van Holland. Die gaven rond 1100 opdracht stukken land in te dijken. Zo ontstonden de polders, waar doormiddel van verlaten (op de druk van het water werkende sluisjes), het waterpeil werd geregeld. In 1255 werd het Hoogheemraadschap van Rijnland opgericht met als opdracht toezicht te houden op de waterhuishouding. Ook dit werkte mee aan het ontstaan van het boomkwekersdorp, want een goed geregelde waterbeheersing is voor de boomkwekerij van levensbelang.
In januari 1222 wordt de naam Buckescope (Boskoop) voor het eerst vermeld. Graaf Willem 1 schonk toen de heerlijkheid met de naam aan de abdij van Rijnsburg een nonnenklooster met daaraan verbonden een kostschool voor adellijke meisjes. Een van de voorwaarden die Willem1 aan de schenking verbond, was dat de nonnen dagelijks moesten bidden voor het zielenheil van hem en zijn familie. Inmiddels zijn er boeren achter gekomen dat de veenlaag uitstekend geschikt was voor het kweken van vruchtbomen. Het eerste bewijs voor deze boomkwekerij stamt uit 1466, een rekening voor geleverde vruchtbomen. Afnemer was de abdij. De vruchtbomen die in Boskoop gekweekt werden, waren voornamelijk hoogstambomen. Boskoop was niet alleen bekend om zijn vruchtbomen maar in het bijzonder ook om zijn aardbeien, die in Boskoop werden gekweekt van ongeveer 1735 tot ongeveer 1900. Rond 1735-1740 is met het planten van de aardbeien tussen de ‘regels’ van de vruchtbomen begonnen. Het is niet helemaal zeker, maar er wordt van uitgegaan dat de eerste vergunning voor het verschepen van aardbeien per trekschuit naar Amsterdam in 1740 is aangevraagd. In 1754 vragen 40 inwoners van Boskoop aan de schout toestemming om dagelijks, behalve op zondag, aardbeien naar Amsterdam te verzenden met schipper Cors Metselaar. Dus wat blijkt Boskoop is bekend geworden als kwekers van aardbeien en daarna  pas de bomen en sierteelt. Zo was er de hoogleraar Clusius, die er voor zorgde, dat Leiden zijn academietuin kreeg in (1594). Genaamd de Hortus Botanicus.

Philip Franz von Siebold was voor Boskoop verreweg de belangrijkste speurder. Hij werd in april 1823 benoemd als arts voor de Nederlandse handelspost in Deshima (Japan). Von Siebold was zeer geïnteresseerd in de Japanse flora en fauna en zorgde ervoor dat vele Japanse plantensoorten en zaden naar Nederland werden verstuurd. Zo kwam de Hortus Botanicus in Leiden in het bezit van een volledige collectie Japanse planten en zaden. Een vrucht daarvan heeft het kwekersdorp wereldfaam gegeven: de ’Schoone van Boskoop’ (een appel) en dit was omstreeks 1860. Rond 1900 verdween de vruchtbomenteelt snel en ging men over op het kweken van siergewassen. Boskoop ontwikkelde zich tot een welvarend sierteeltcentrum.

Bij deze uitleg die wij van de rondleidster kregen waren er ook nog veel oude voorwerpen en foto’s te zien hoe dat in die tijd zou moeten zijn gegaan, want gelukkig heeft de heer W.de Ruiter deze spullen verzameld vanaf de jaren ‘20. En in 1981 kreeg deze collectie een permanent onderdak in het boomkwekerijmuseum in Boskoop.

Er was een expositie (FR)UIT DE KUNST
Met een knipoog naar de ‘schone van Boskoop’, waarbij ook nog mooi geschilderde appelschilderijtjes te zien waren en nog 40 soorten appels en peren in mandjes met de naam erbij.

Daarna kregen we nog een rondleiding door het oude boomkwekershuisje wat naast het museum staat waar het net leek of de tijd daarin heeft stil gestaan. Het riep bij vele ouderen weer herinneringen op van vroeger. Daarna zijn we nog door de tuinen gelopen met vele soorten bomen en planten, en een werkende bijenkorf maar dan van glas. Zo konden we zien wat de bijen (die in het verstuivingproces nodig zijn) binnen in de korf allemaal voor werk verzetten voordat er honing is. Daarna weer het museum in om vervolgens aan een mooi opgemaakte tafel die voor ons klaar stond koffie/thee te drinken met een heerlijk ’Boskoops tuintje’

Bekijk de foto's

up


KBO-Dagtocht 2012

Na de reiszegen en het uitzwaaien door diaken Dick Vrijburg vertrokken 53 leden van onze KBO-afdeling op woensdag 26 september voor een dagtocht. Precies half negen startte Claus, onze chauffeur, de bus om in Spakenburg–Bunschoten onder het genot van een kopje koffie een klederdrachtenshow te beleven. Een echte show werd het. Zes dames, twee heren en 2 kinderen toonden als op een echte cat-walk hun mooiste kleding, waarbij de speaker ons op de details attendeerde. Kleding droegen de dames genoeg. Op hun achterhoofd een binnenmutsje en daarop een muts voor buiten. Het bovenlijf is gekleed met een jak waaroverheen een krop; een door stijfsel hard schild, dat vanaf de taille voor over de schouder naar het middel achter gedragen wordt. Een ideaal kledingstuk om de stemming aan te geven. Licht van kleur bij feest en zwart en paars bij rouw. Naast het dagelijkse tenue hebben zij kleding voor de zondag, kleding voor speciale feesten, eigen jubilea, lichte rouw en zware rouw. Het onderlijf wordt bedekt door een schort, een plooienrok met horizontale plooien, een onderrok, een baaien rok, een onderbroekje met een kantje tot op de knie en lange zwarte gebreide kousen.
De heren zijn gewoonlijk gekleed in een verticaal gestreepte boezeroen met een klein boordje, zwarte broek en lange zwarte kousen. Het uitgaanstenue is geheel zwart, waarbij het dragen van de sieraden en het hoofddeksel de status van de drager aangeeft.
Nog 200 Spakenburgers volharden in het dragen van hun traditionele kleding.
Kwart voor twaalf bracht Claus ons via Flevoland naar Elburg. Tijdens deze reis kwamen wij toch voor het dilemma: gaan wij varen of naar Walibi. De sky-line liet aan één kant haar windmolens zien en aan de andere kant het reuzenrad en de achtbaan. Claus gaf ons die keus niet en bracht ons naar Elburg, waar de boot met al gedekte tafels op ons wachtte. Terwijl de kapitein het zeegat koos om ons het Veluwemeer te laten zien, werden wij getrakteerd op een drankje en gezellige live-muziek. Ondertussen werd in de kombuis onze maaltijd klaargemaakt. Knap hoe in zo’n kleine ruimte voor ons allen zo snel een fijne en smakelijke maaltijd werd bereid.
Onder het eten zagen wij, wat het Veluwemeer ons te bieden heeft. De randmeren zijn juweeltjes voor de recreatie en het milieu. Langs de oever zijn meerdere stranden aangelegd en mogelijkheden om te surfen en te kitesurfen. De recreatievaart biedt tal van mogelijkheden. Op het vrij rustige water zijn deze meren een paradijs voor de watervogels. Tussen de vaargeul en de oevers wemelt het van de zwanen, meerkoeten, eenden en ganzen. In de hoogspanningsmasten zitten de aalscholvers uit te zien naar hun prooi, wat weer aangeeft, dat er ook vis moet zijn. Een enkele zilverreiger is ook nog gespot.
Om half vijf werd er aangemeerd en zochten wij weer een plaatsje in de bus om huiswaarts te keren. Met genoegen kijken wij terug op een leuk uitje met een fijn programma en genoeg mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Met een voldaan gevoel zongen wij nogmaals het KBO-lied. Martha en Gijs hadden ons een prachtige dag bezorgd waarvoor vanaf deze plaatst nogmaals onze hartelijke dank.

Piet Slaman

up

 


VakantieBingo van de KBO

Op woensdag 4 juli organiseerde de KBO als eerste van de drie Ouderenbonden de vakantieBingo. Deze werd gehouden in het Anne Frank Centrum.
De opkomst was met 82 mensen zeer goed.
Omdat het een vakantieBingo was hebben wij een andere invulling dan gewoonlijk aan deze middag gegeven. Er was een prijzentafel waar men lootjes voor kon kopen.
En een pot vol met Haagsche hopjes waar het aantal van geraden kon worden met als prijs twee cadeaubonnen à € 10.00 aan een fles wijn, die werd gewonnen door mevrouw Heyboer.
Er werd voor elke ronde bingo een Sta-Op bingo gespeeld, iedereen gaat staan en als het nummer wat wordt genoemd op het bingoformuliertje staat ga je zitten, en wie als langste bleef staan had gewonnen en kreeg een prijs.
Na de pauze en nog drie ronden bingo was het tijd om de lootjes te trekken voor de loterij.
Op de prijzentafel stond de hoofdprijs: een goed gevulde ontbijtmand t.w. van
€ 30.00, die gewonnen werd door mevrouw v.d. Hoek.
Om 17.30 uur werd de middag afgesloten met een applaus van de aanwezigen, voor ons een teken dat ze het naar hun zin hebben gehad.

Ciska, Cees, Elly, Tonny en Stien

Bekijk de foto's

up


Ontmoeting aan de Gouwe


Het KBO bestuur in samenwerking met het Rabobank Coöperatief Dividend Fonds kunnen terug kijken op een gezellige en zeker geslaagde lunch met 100 alleenstaande en mensen die zich soms eenzaam voelen.


De lunch vond plaats op 31 mei 2012 in het restaurant ”Easy Dinner” en eigenaar Apo Yilmaz heeft er alles aan gedaan om het iedereen naar de zin te maken.
De lunch begon om 11.00 uur met koffie, thee of een ander drankje, en om 12.00 uur werd de mosterdsoep uitgeserveerd, gevolgd door belegde Turkse broodjes. Als toetje had Apo Yilmaz iets typische oud Hollands bedacht: ”Arretjescake”.
Zangeres Hanna Rose vermaakte de aanwezigen en kreeg met het nummer “Geef mij maar Amsterdam” bijval van de ouderen. De hefbrug kwam aan de orde tijdens een lezing door Bert Witte van het Historisch Genootschap. Tijdens de lunch waren ook enkele mensen van de Rabobank aanwezig: Corwine Voordendag van het hoofdkantoor, Jeannette Heezen van de ledenraad en Peter Henneveld van de vestiging in Waddinxveen. Ze stelden het zeer op prijs te zijn uitgenodigd, zodat ze met eigen ogen konden zien waar de bijdrage toe had geleid. En ook Dorenda Gerts, wethouder van o.a. sociale zaken, was uitgenodigd en lunchte gezellig mee.
De reacties van de deelnemers waren zonder meer lovend. Gerda Lapeaer: ”De lunch was uitstekend, een heel leuk initiatief!” Ineke Heijboer: “Geweldig wat bijzonder dat ze dat allemaal georganiseerd hebben dat is een hele hoop werk geweest”. Elly Both: ”Hartstikke gezellig, dat moet meer gebeuren”. Liz Venema: “Ik vond het heel bijzonder dat iedereen mocht komen. In één woord geweldig. Ik heb heel veel oude bekenden gesproken die ik lang niet gezien had.”
Dat was ook onze opzet van deze lunch, dat mensen elkaar zouden ontmoeten, bijpraten en misschien wel een afspraak maken om elkaar wéér eens te ontmoeten.

Het bestuur KBO Waddinxveen

Bekijk de foto's

up


35e Algemene ledenvergadering KBO (Geplaatst 21-05-12)
Vrijdagmiddag 11 mei heeft onze afdeling haar ledenvergadering gehouden. Een bijzonder tintje was hieraan verbonden, omdat onze afdeling 35 jaar bestaat. Ongeveer 60 leden waren hier naartoe gekomen om te horen wat het bestuur over het afgelopen jaar te vertellen had en wat de toekomstplannen zijn.
Om 14.00 uur opende de voorzitter, Hans Kientz, de vergadering en heette iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor mw Wil van Paassen, afgevaardigde van de provinciale KBO en voor de vertegenwoordiger van de plaatselijke Seniorenraad en de voorzitters van de PCOB en ANBO.
In zijn inleiding op deze vergadering sprak de voorzitter zijn zorgen uit over het landelijke beleid voor vooral de ouderen in onze samenleving waarvoor steeds verschillende plannen worden gemaakt. Natuurlijk moet iedereen in deze moeilijke economische tijden bezuinigen, het moet echter niet op één groep worden afgewenteld. Ouderenorganisaties zijn dus zeer belangrijk in onze maatschappij.
Verder bracht hij het belang van onze plaatselijke afdeling onder de aandacht en bedankte hij alle vrijwilligers van onze vereniging die op welke wijze dan ook, hun steentje bijdragen aan de KBO-Waddinxveen. Een grote zorg in Waddinxveen is de smalle basis van bestuursleden en vrijwilligers. We zijn nog steeds dringend op zoek naar een nieuwe secretaris, en ook andere bestuursleden zijn van harte welkom. Kijkt u dus eens om u heen en wellicht weet u iemand die zich hiervoor zou willen inzetten en misschien bent u dat zélf wel!
Onze KBO-Waddinxveen kan trots zijn op twee leden, n.l. Cees Niemans en Henny Moerings die onlangs onderscheiden zijn met een koninklijk lintje.
Er werd stilgestaan bij de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn en waarvoor een kort gebed werd uitgesproken.
Daarna werd door de voorzitter het verslag van de vorige ledenvergadering doorgenomen, wat geen aanleiding gaf tot opmerkingen en werd goedgekeurd. Het Jaarverslag werd doorgenomen waarin door de secretaris goed is weergegeven wat er allemaal bereikt en gebeurd is.
De samenstelling van het bestuur is hetzelfde gebleven: zowel Gijs v.d. Berg als Tonny Koetsier werden herbenoemd voor een volgende periode.
Het volgende agendapunt was het verslag van de kascontrole-commissie. Zij hebben de penningmeester decharge verleend, waarvoor hij een luid applaus kreeg. Penningmeester Han Zoet gaf daarna een toelichting op de Jaarrekening en deed de mededeling dat het bestuur heeft besloten de contributie voor het komende jaar niet te verhogen.
In de pauze werd een hapje en drankje aangeboden en daarna werd door de heer Rob van Eck van ProImpulsion een prachtige digitale presentatie gegeven van Wereldwonderen7.
We reisden over de wereld langs de 7 klassieke wereldwonderen, waarvan er 6 niet meer bestaan, maar toch kwamen de zeven triomfen van de oudheid weer voor ons tot leven door middel van schitterende plaatjes en animaties. Het tweede deel omvatte de 7 nieuwe wereldwonderen, welke staan in Zuid- en Midden-Amerika, in Azië, Europa en China. We zagen en hoorden alles over deze prachtige, door mensenhanden gemaakte bouwwerken met hun culturele achtergrond en aardige anekdotes.
Deze presentatie werd door de aanwezigen erg gewaardeerd.
Tot slot sprak mw. van Paassen nog een felicitatie uit naar onze afdeling en wenste ons alle goeds voor de toekomst. Na afloop kreeg ieder nog een mooi presentje mee n.a.v. ons 35-jarig jubileum.

Jeannette van Egmond

Bekijk de foto's

up


Twee leden KBO afd. Waddinxveen Koninklijk onderscheiden. (Geplaatst 21-05-12)
Er was wel wat improvisatievermogen van enkele insiders voor nodig om ons lid Cees Niemans (werkgroep culturele activiteiten) in de ochtend van 27 april j.l. naar het Gemeentehuis te lokken.
Op deze dag n.l. werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Cees was n.l. als deskundige voor een zgn. playbackshow uitgenodigd. Toen hij binnen kwam, duurde het wel even voordat het opviel, dat er wel heel veel bekenden aanwezig waren. Met zijn vrouw Ciska, die hij nog geen 10 minuten daarvoor gedag had gezegd, had hij de afspraak zo weer terug te zijn, want de bingo van de KBO voor die middag in het Anne Frankcentrum moest nog opgebouwd worden. In het bijzijn van vele genodigden somde burgemeester Bert Cremers de vele functies op die Cees vanaf 1970 als vrijwilliger heeft bekleed, en waarin hij o.a. ook nu nog actief is. Hij spelde  namens de Koningin de versierselen die bij de benoeming horen op. Die middag draaide Cees  gewoon zoals altijd en alsof er niets was gebeurd de KBO-bingo, nadat hij eerst door de aanwezigen was toegezongen en toegesproken door onze voorzitter Hans Kientz.
In Waddinxveen werden in totaal 3 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt, waaronder ook die voor de heer H.A.Moerings (ook lid van onze afdeling). Hij ontving eveneens de versierselen behorend bij de benoeming tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Hij werd onderscheiden voor zijn vele vrijwilligerswerk, waaronder de Nederlandse Hartstichting, collectant voor diverse organisaties, de geloofsgemeenschap St. Victor en verpleeghuis Bloemendaal. Wat ook nog vermeldenswaardig is, dat hij al jarenlang in een van de vele KBO-wijken bij u ons blad Aktueel/Nestor bezorgt.

Het bestuur

up


Midweek 23 tot 27 april naar Odoorn
. (Geplaatst 07-05-12)

Met de KBO voor een korte vakantie naar Drenthe. ’t Was pech dat de bus later dan gepland arriveerde, maar dat is overmacht en het heeft de pret niet kunnen drukken; kopje koffie op zijn tijd en alles is weer o.k!

“Hotel Oringer Marke”  is een gastvrij hotel en dat geeft al snel een thuisgevoel. Koffers sjouwen is niet aan de orde, die stonden al voor de deur van de kamer op ons te wachten. Dit hotel wordt bevolkt door een team mensen met plezier in hun werk en dat is merkbaar.

Met diverse tochten door het Drentse land en bezoekjes aan musea hebben we heel wat meegekregen over de historie. Ook het bezoek aan de paardenmelkerij van de familie Sand was een bijzondere ervaring, hier zijn we opnieuw met de Drentse gastvrijheid ontvangen.  Op een van de dagen was er ook bezoek vanuit de afdeling KBO-Waddinxveen.

Het was mooi de trots van de chauffeur te ervaren op zijn provincie en op de geschiedenis van de hardwerkende bewoners die letterlijk bergen hebben verzet om dit stuk land te maken tot wat het nu is. Het was even wennen aan het dialect maar de informatie kwam wel goed over.

Martha en Gijs hebben voor het amusement leuke avonden georganiseerd. De eerste avond met spelletjes (fanatiek afgewerkt) zorgde voor het breken van het ijs, zo hebben we elkaar op een leuke manier leren kennen. Dan was er nog het swingende optreden van het popkoor Dwarzz, jonge mensen die met zang en dans een leuke muziekavond verzorgden. En ook het koor De Broeker Sirenen was een klapper waarbij ons gezelschap zich luid en duidelijk heeft laten horen wat hilarische momenten opleverde. En zeker niet te vergeten de gezellige bingo-avond met leuke prijsjes.

Een gezellige midweek, waarvoor dank aan Martha en Gijs! En graag tot een volgende keer.

Een medereizigster

Bekijk de foto's

up


Het was weer een gezellige paasmiddag.
(Geplaatst 10-04-12)

Op maandag 2 april organiseerden wij onze paasmiddag.
De opkomst was groot, 92 mensen namen deel aan deze middag.
We begonnen de middag met twee rondes bingo waarvan er een ronde werd gespeeld met alle raampjes in een keer dicht.
De  prijs, een grote chocolade paashaas werd door Sita Klatt gewonnen en ze was daar heel erg blij mee.
The three  Jacquets traden die middag ook op met  het liedje: “t Autootje” een nummer uit 1963.
Er was een opstel gemaakt waarin plaatsnamen verborgen zaten. Wie de meeste plaatsnamen kon vinden was de winnaar.  Nadat de 83 ingeleverde formulieren nagekeken waren bleek dat mevrouw Toubak gewonnen had.  Ze kreeg een grote chocolade paaskip.
Er was koffie/thee met een versierde Paas petitfour.
Vader Abraham zong een lied samen met Mieke, waarbij een aantal mensen een traantje lieten. Veel mensen wonnen een prijs van de goed gevulde prijzentafel.
En bij het weggaan kregen alle aanwezigen een kleine paastraktatie mee naar huis.

Ciska – Cor – Cees – Elly

Bekijk de foto's

up


Een dagje uit met de Museum-Plus-Bus (Geplaatst 05-02-12)

Op uitnodiging van de Museum-Plus-Bus die wordt gesponsord wordt door de Nationale Postcode Loterij, brachten wij vrijdag 20 januari met 45 leden een bezoek aan het museum Mauritshuis in Den Haag.
De dag begon met een bezoek aan het Binnenhof waar we een aantal ministers naar hun werk zagen gaan.
We zagen hoe minister Jan Kees de Jager werd geïnterviewd door Pou Nieuws.
‘Greenpeace’ bood ons een rode Gerbera aan omdat wij met zovelen in één bus waren gekomen en zij vonden dat we daar mee goed bezig waren voor het milieu.
Na het Binnenhof gezien te hebben liepen we naar het Mauritshuis.
Daar aangekomen kregen we een rondleiding door het museum van een gids. Zij kon ons veel vertellen over de schilderijen. Zo vertelde zij over het Meisje met de parel van Johannes Vermeer, hij schilderde met twee penseelstreken de parel op het doek.
En de stier (die er toch wat vreemd uitzag) geschilderd door Paulus Potter, maar dat kwam omdat deze schilder altijd schetsen maakte van de dingen die hij wilde gaan schilderen en vond het leuk om een schets van een jonge stier voor het achterwerk en een schets van een stier van drie jaar oud voor de kop te gebruiken.
Ik moet zeggen zo zien wij ze niet in de wei staan! Maar…! Hij was tot in de details mooi op het doek geschilderd. Het was ook bewust door Paulus Potter zo gedaan en deze schilder is hiermee ook pas na zijn dood beroemd geworden.
Na een klein uurtje uitleg te hebben gekregen over een aantal schilderijen uit het museum zijn we met zijn allen de lunch gaan gebruiken. En na de lunch was er nog gelegenheid om zelf ook nog wat rond te kijken in het museum of wat te snuffelen in het museumwinkeltje.
Daarna weer in de bus waar de chauffeur ons een rondritje door Den Haag aanbood. We toerden langs mooie oude panden en beelden die Den Haag rijk is. De bus is ook nog over de boulevard in Scheveningen gereden, maar het was te winderig om even uit te stappen voor een kleine wandeling.
Om ca. 16.00 uur waren we weer terug in Waddinxveen.
En we kunnen zeker met zijn allen terugkijken op een geslaagde culturele dag uit met de Museum-Plus-Bus.

Cor, Ciska, Cees en Elly

Bekijk de foto's

up


Een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst
(Geplaatst 11-01-12)

Vrijdagmiddag 6 januari hield onze afdeling een Nieuwjaarsreceptie in het Anne Frank Centrum. Zo’n 65 mensen waren aanwezig op deze bijeenkomst. Dhr. Ton v.d. Hondel speelde geregeld op de piano, er was koffie of thee, een drankje en een hapje. Kortom een gezellige sfeer.
Onze voorzitter – Hans Kientz – sprak een Nieuwjaarswens uit en concludeerde dat we leven in een hectische tijd, zowel als we terugblikken of vooruitkijken.
Hij onderstreepte nog eens hoe belangrijk een landelijke belangenorganisatie voor de 50+ers is, zoals onze Unie KBO.
In onze eigen afdeling hebben we vertrouwen in de toekomst. Wel is het een goed moment om eens om ons heen te kijken of we iemand erop kunnen attenderen om ook lid te worden van de KBO.
Kijkend naar 2012 zag hij een daadkrachtig bestuur, dat wel dringend op zoek is naar een nieuwe secretaris, en vroeg ons mee te zoeken naar een geschikte persoon hiervoor.
Tenslotte wenste hij eenieder een goed en voorspoedig 2012 toe.
Er werd daarna nog een moment van stilte ingelast om onze overleden leden van het afgelopen jaar te herdenken.

Han Zoet sprak namens het bestuur André Eggermont toe die om persoonlijke redenen het secretariaatschap heeft moeten neerleggen.

Nadat ik al een aantal jaren als penningmeester in ons bestuur zat, kwam jij ons versterken. Jij had je spontaan aangemeld, volgens mij via een enquête, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet meer zo goed.
Eerst heb je een aantal jaren de kat uit de boom gekeken zonder directe bestuursfunctie, waarna jij al snel Albert Venema bent opgevolgd als secretaris. Dat was in mei 2006. Je had wel jouw bedenkingen over de ledenadministratie, dat was teveel van het goede, die moest voortaan wel door iemand anders worden bijgehouden. Dat is gelukt, doordat wij toen Ad Meskers bereid vonden dit voor zijn rekening te nemen.
Dames en heren, je hebt André van Duin, je hebt André Rieux, maar je hebt ook André Eggermont. Ik wil daarmee alleen maar tot uitdrukking brengen, dat jij, zoals ook die andere André’s, altijd jezelf bent gebleven.
Je bent een uitstekende secretaris met een juridische achtergrond, een expertise waarvan wij als bestuur prima gebruik hebben kunnen maken, maar niet alleen wij, ook KBO Zuid-Holland heeft hier zijn vruchten van kunnen plukken.
Jouw Nederlandse taalgebruik is in woord en geschrift bijzonder sterk.
De notulen van de diverse vergaderingen waren perfect in orde en altijd op tijd ter beschikking. Kortom, je bent een perfectionist!!!!
Maar na al deze positieve punten, vraag je je af, heeft die man dan geen negatieve punten??
Nou, ik heb diep in mijn geheugen moeten graven, maar denk een paar kleinigheden te hebben gevonden.
Jouw autorijstijl: Wij waren eens onderweg van Bergschenhoek naar Waddinxveen (uiteraard terug van een vergadering aldaar) en kwamen net de A12 af bij de nieuwe afrit bij Zevenhuizen.
Daar moet je, wil je in Waddinxveen aankomen, bovenaan de afrit links afslaan; je reed er echter zo hard, dat ik dacht dat je rechtdoor wilde gaan en ik een verschrikte kreet slaakte, waarop jij na flink op de rem te hebben getrapt doodgemoedereerd opmerkte, dat  je echt wel wist dat je linksaf moest;……ik had toch echt zo mijn twijfels op dat moment. Een ander ding is, André is altijd de weg kwijt in Bergschenhoek en weet niet direct de kortste weg naar het gebouw van KBO-Zuid-Holland te vinden en hij reist daar al jaren zo vaak naartoe, dat je zou zeggen je kunt die weg wel dromen….Maar ja, uiteindelijk kom je er wel.
Ook vergiste je je wel eens in het verkeerde tijdstip van een vergadering en stond je wat vroeg op de stoep! Soms wat verstrooid dus.
André, wij nemen node afscheid van jou en willen dit zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan, al weet ik dat jij dit eigenlijk allemaal niet nodig vind.
Wij zijn er in ieder geval als bestuur trots op dat wij met jou hebben mogen samenwerken.
Namens het bestuur, maar ook namens alle leden van onze afdeling wil ik jou bedanken voor al die uren die jij hebt opgeofferd voor ons allemaal.
Ik wens jou, samen met je vrouw José, een goede en toch hoop ik gezonde toekomst toe en ik zou zeggen, denk nog eens aan ons terug.
Han Zoet

André Eggermont beaamde hierna dat hij niet altijd even gemakkelijk meeging met nieuwe punten. Het moest juridisch nu eenmaal wel altijd echt in orde zijn. Hij heeft plezier gehad in het bekleden van het secretariaatschap en bedankte het bestuur en de leden voor het vertrouwen dat in hem gesteld was in de afgelopen jaren.

Bekijk de foto's

up