nieuws 2011
Lettergrootte
 
Actueel

Jaarvergadering
Op vrijdag 15 oktober is er weer onze algemene jaarvergadering.
Lees meer>>

Dagreis Texel
Op15 september ging de dagreis naar Texel
Lees verslag>>

Bezoek Kloostermode
Op 16 september werd er een bezoek gebracht aan Kloostermode.
Lees verslag>>

Culturele activiteiten
Eindelijk staan er weer een activiteiten gepland.
Lees meer>>

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Op maandag 19 december was er weer een
sfeervolle kerstlunch
(Geplaatst 30-12-11)

Deze werd gehouden in het Anne Frank Centrum.
De lunch bestond uit drie gangen, een kopje soep, een broodmaaltijd, en een toetje.
Onder de lunch door werd de muziek verzorgd door Niek Vianen.
Deze liep al spelend op zijn accordeon tussen de tafeltjes door.
Diaken Vrijburg en voorzitter Hans Kientz vertelden een kerstverhaal.
En na het toetje ”een heerlijke kerstpudding met slagroom” sloot vader Abraham (Cees Ancima) af met een mooi kerstlied waarbij vele mensen meezongen.
Voorzitter Hans Kientz sloot de Kerstlunch af met een overweging en een gebed.
En alle aanwezige kregen een kerstkaarthanger mee, om daar thuis hun Kerstwensen en groeten gekregen van familie en vrienden in te hangen.

Het was fijn om zo met elkaar te genieten van de komende kerst.

Elly, Ciska, Cees, Cor (Culturele-Activiteiten )

Bekijk de foto's

up


Het was weer een gezellige
Sinterklaasmiddag!
(Geplaatst 30-12-11)

Die werd gehouden op vrijdag 2 december 2011.
We speelden een ronde bingo en een extra ronde met als hoofdprijs een roomboter banketletter.
En met elkaar speelden we het spel WEET U HET NOG?
Er werd een formulier uitgereikt met daarop 9 foto’s van verschillende locaties in Waddinxveen, met daarop de vraag ”keuze uit 4 antwoorden” wanneer deze locaties gebouwd of geopend zijn. Er werd druk met elkaar overlegd en het was niet gemakkelijk, er kwam uiteindelijk maar een winnaar uit met 6 vragen goed.
Het hoogtepunt van de middag was dat Sinterklaas met twee van zijn Pieten ook nog een bezoek aan ons bracht. Sinterklaas haalde een paar mensen naar voren om te vertellen wat er in zijn boek over hen stond geschreven.
Ook hielp Sinterklaas en de twee Pieten met het trekken van de lootjes en de prijzen naar de gelukkige winnaars te brengen.
Na afloop hiervan zwaaide we Sinterklaas en de twee Pieten uit en zongen daarbij Dag Sinterklaasje. Sinterklaas had voor iedereen nog wat achtergelaten, dat men bij het verlaten van de zaal mee naar huis kreeg.
We kunnen terug kijken op een leuke en gezellige Sinterklaasmiddag.

Cor,  Elly,  Cees, Ciska (Culturele-Activiteiten)

Bekijk de foto's

up


De Midweek in Nunspeet
(Geplaatst 25-09-11)
12 September, de eerste dag van de jaarlijkse midweekvakantie van de KBO Waddinxveen.
Na een reisgebed door pastor Vrijburg vertrokken de 31 KBO-ers om 13.00 uur per bus vanaf het Anne Frankcentrum richting hotel Dennenhoeve in Nunspeet. Na een koffiestop onderweg, arriveerde de groep rond 16.00 uur bij het hotel.
’s Avonds werden er door een tweetal boswachters dia’s vertoond van de Veluwe, waarbij ze uitvoerig vertelden over de flora en fauna hiervan. Voor en na de diapresentatie lieten de boswachters horen hoe zij vroeger, voor het GSM-tijdperk, door middel van hoornsignalen contact onderhielden en elkaar berichten doorgaven.
Dinsdagmiddag werd er een bezoek gebracht aan het Pluimveemuseum in Barneveld. Door een vrijwilliger werd tekst en uitleg gegeven over het pluimveebedrijf waarbij o.a. in werking zijnde broed- en sorteermachines werden getoond. De pasgeboren kuikentjes kregen natuurlijk alle aandacht. Vervolgens kon worden deelgenomen aan de eierveiling Een aantal deelnemers had al snel de slag te pakken en kon dan ook een speciaal doosje eieren mee naar huis nemen. Na het diner was er live muziek. De overbekende liedjes werden uitbundig meegezongen.
Woensdag stond er een bezoek aan het bakkerijmuseum in Hattem op het programma. Vóór de uitleg door de conservator kon er worden genoten van een kopje koffie met een supergrote krakeling. Op de route, die moest worden gevolgd door het museum, werd de ontwikkeling getoond van het bakkerijgebeuren vanaf de met takkenbossen gestookte oven tot aan de moderne bakkerij. De route eindigde in een tunnel die naar de overkant van de straat leidde. In de tunnel waren er resten te zien van een oude stadswal. Vervolgens was er gelegenheid om een wandelingetje te maken door het oude stadje.
Na, zoals gebruikelijk, heerlijk gegeten te hebben, verzorgden Gijs en Martha een bingoavond. Lachen geblazen, vooral om het verhaal van de Simca met vouwwagen. Aan het einde van de bingo konden degenen die niets hadden gewonnen, iets uitzoeken uit de overgebleven prijzen. Allemaal gelukkig dus.
Donderdagmiddag opnieuw naar een museum. Ditmaal het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom. Er werden diverse speeldozen met cilinder- en schijfaandrijving getoond. Imposant waren vooral de speler met platenwisselaar en de banjospeler.
Het avondprogramma werd verzorgd door de volksdansgroep De Klompendansers uit Holten.
Gijs en Maarten werden uitgenodigd een dansje mee te doen.
Zowel vóór als na de museabezoeken werd er door de chauffeurs Klaas en Paul een prachtige route over de Veluwe gereden, waarbij zij uitvoerig vertelden over wat er onderweg te beleven viel. Vooral Klaas was een enthousiaste verteller.
Vrijdag, dag van vertrek naar huis. Bij het ontbijt werd Martha door alle deelnemers gefeliciteerd met haar verjaardag. Roos, wat een spreekster, overhandigde haar namens allen een paar leuke geschenken.
Na de lunch was de tijd van vertrek aangebroken. Onderweg naar huis trakteerde de jarige job op koek en frisdrank. Na aankomst in Waddinxveen, rond 15.00 uur, werd er afscheid genomen van elkaar en werden Gijs en Martha door alle deelnemers persoonlijk bedankt voor de fijne en goed verzorgde vakantie.

Jan van der Zon

Bekijk de foto's

up

 

Verslag ledenvergadering (Geplaatst 19-05-11)

Zoet en zuur:
uit de 36ste jaarvergadering, gehouden op vrijdag 13 mei 2011

De 36ste jaarvergadering is er een geworden van uitersten.
Voor al die leden die nièt in de gelegenheid waren de vergadering bij te wonen en voor de leden die daartoe wèl in de gelegenheid waren, maar die gelegenheid ten onrechte aan zich voorbij lieten gaan, zetten we de voornaamste feiten op een rijtje.

Om met het zure te beginnen:
Van het bestuursvoorstel rond de vaststelling van de ledencontributie voor 2012 bent u in KBO-AKTUEEL van 20 april j.l. uitvoerig op de hoogte gebracht. De ledenvergadering heeft dit voorstel met overgrote meerderheid goedgekeurd. Als gevolg daarvan is de contributie voor het kalenderjaar 2012 bepaald op minimaal € 21,50 en maximaal € 23,00 per persoon; het laatste geldt indien het betalen van zaalhuur in het AFC met ingang van 1 januari a.s. zoals thans te voorzien definitief wordt.

Dan het zoete:
Op voorstel van het bestuur heeft de ledenvergadering met algemene stemmen besloten te voorzien in de voorzitters-vacature, die begin dit jaar door het plotselinge vertrek van mevrouw Letta Stolwijk was ontstaan, door benoeming van de heer Hans Kientz. Hij zal zich bij een eerstvolgende gelegenheid in KBO-AKTUEEL aan u voorstellen. De vergadering toonde zich dusdoende verheugd over het feit dat in deze voor de vereniging lastige periode het bestuur op relatief korte termijn weer op volle sterkte kon worden gebracht.
Dit te meer nu, door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur tevens unaniem werd besloten mevrouw Tonny Koetsier tot bestuurslid te benoemen vanuit de Werkgroep Zieken en Zorg.

Het Bestuur

Bekijk de foto's

up

 

De Moeder van Erasmus (Geplaatst 19-05-11)

Op verzoek van het bestuur van de KBO in Waddinxveen, heeft mevrouw Carolyt Koops het verhaal verteld en gespeeld van "de moeder van Erasmus, haar naam was Margaretha Goudana."
Zij vertelde dit verhaal als moeder aan ons:

Erasmus werd als Geert Geerts geboren op 27 oktober, waarschijnlijk in het jaar 1466, 1467 of 1469.
Zijn doopnaam, Erasmus, dankt hij aan de in de 15e eeuw populaire heilige Erasmus van Formae.
De geboorteplaats van Erasmus is hoogstwaarschijnlijk Rotterdam, maar dat staat niet vast omdat er geen vermelding in doopregisters bewaard is gebleven. Op een bekende houten borstbeeld staat Goudae conceptus, Roterodami natus (Latijn: in Gouda verwekt; in Rotterdam geboren). Volgens een notitie van historicus Renier Snooy (1478-1537), zou Erasmus in Gouda zijn geboren.

Erasmus zelf echter schrijft: ‘Ik ben geboren in Rotterdam. Mijn moeder was dochter van een medicijnmeester uit Zevenbergen, mijn vader had heimelijk met haar een verhouding, in de hoop haar te trouwen. Hij was van tien broers op één na de jongste en men besloot dat een van hen, mijn vader aan God gewijd zou worden.’

Erasmus was een onwettig kind; in die tijd sprak men van een defectus natalis (geboortedefect). Zijn vader was een priester in Gouda en zijn moeder diens huishoudster. De moeder van Erasmus, Margaretha, die als familienaam Rogerius (Rudgers) zou hebben gehad, was een dochter van een chirurgijn uit Zevenbergen. Haar zwangerschap heeft zij waarschijnlijk in Rotterdam doorgebracht om het ‘ongelukje’ te verbergen. Een jaar voor de geboorte van Erasmus kregen zijn ouders al samen een kind: Pieter.

Erasmus heeft drie jaar in Rotterdam gewoond en is toen vertrokken naar Gouda. Zijn leven lang heeft hij het idee over zijn onwettige geboorte moeten torsen en de gevolgen moeten dragen van de ‘geestelijke’ status waarin hij door zijn opvoeding was terechtgekomen. Pas rond zijn vijftigste (1517) werd Erasmus dankzij Pauselijke dispensatie van de ernstige maatschappelijke gevolgen van zijn onwettige geboorte verlost. Hij heeft nogal met zijn levensverhaal gehaspeld, waarbij hij in zijn brieven aan de Paus gebruik heeft gemaakt van een achternaam die wellicht van zijn moederszijde stamt. Al doende heeft hij zijn jeugdjaren gemystificeerd en zijn geboortejaar met onzekerheden omhuld.

Tussen 1473 en 1478 was Erasmus leerling van de parochieschool  - de voorloper van de Latijnseschool en het Coornhert Gymnasium- in Gouda, waar hij les kreeg van zijn oom Pieter Winckel (de latere onderpastoor van de Sint-Janskerk). Het is in deze periode dat Erasmus in Utrecht, hoofdstad van het gelijknamige bisdom, les zou krijgen in o.a. muziek bij de zangmeester en componist Jacob Obrecht.

En zo vertelde Margaretha Goudana, de moeder van Erasmus, ons nog veel meer over Erasmus.

Het was een leerzame aanvulling na eerst alle agendapunten te hebben doorgenomen van de op 13 mei j.l. gehouden ledenvergadering.

up

 

Het verwen-uitje, een “High Tea” bij de Sandwitch in Waddinxveen (Geplaatst 19-05-11)

Op Sinterklaasmiddag van 3 december 2010 en op de Paasmiddag van 16 april 2011 waren er met de verloting verwenuitjes te winnen. En dat bestond uit een High Tea voor twee personen naar de Sandwitch in Waddinxveen. Op donderdag 12 mei was er een tafel voor negen personen voor ons gereserveerd. Deze was voor mevrouw Huisman en haar vriendin, voor mevrouw de Jong en haar buurvrouw en voor mevrouw Niemans die een goede kennis meebracht. En wij Cor, Elly en Cees waren er ook bij aanwezig. Het is een gezellige middag en zeker een lekkere middag geworden met allerlei lekkere hapjes met thee en koffie. Er werd gezellig met elkaar gepraat en heerlijk gesnoept van alle lekkernijen die op tafel waren neer gezet. Na ca. twee uur namen we afscheid van elkaar en kijken terug op een geslaagde en gezellige High Tea.

Cor, Elly & Cees Werkgroep Culturele-Activiteiten.

Bekijk de foto's

up

 

Dagtocht naar Texel (Aangepast 25-05-11)

Op 11 mei was het zover, al om 8 uur stonden de deelnemers klaar om in de bus te stappen. Ze hoefden niet lang te wachten, want onze chauffeur Theo was deze morgen ook vroeg opgestaan. Om kwart over acht was iedereen aanwezig en konden we op tijd vertrekken, iedereen had er zin in.
Net over de hefbrug begonnen we al te zingen zoals gebruikelijk met ons KBO-lied.
Het was een prachtige dag en Theo reed via een mooie route naar het koffieadres Akersloot in Noord Holland, waar de koffie met gebak al klaar stond. Na het 2de kopje gingen we weer snel verder om de veerboot van 11.30 uur in Den Helder te halen.
Eenmaal aan boord konden we een kijkje nemen over de Waddenzee tijdens de overtocht die maar 20 minuten duurde.
Op het eiland aangekomen stond er een gids op ons te wachten zoals afgesproken, deze mevrouw gaf ons interessante informatie over het eiland, waar iedereen vol belangstelling naar luisterde.
Zij was geboren en getogen op Texel en wist dus veel over de historie van het eiland te vertellen en zelfs over het oorlogsverleden.
Halverwege de rondrit om ca.13.00 uur kwamen we bij het restaurant De Pelikaan, waar we konden genieten van een 3-gangen diner, wat iedereen zich goed liet smaken.
Om 14.00 uur gingen we weer verder met de rondrit.O nze gids vertelde alles over de Texelse schapen en de talrijke lammetjes en de boeren. Een probleem dit jaar is net als bij ons, het watergebrek voor schapen en het land. Hier moeten de boeren wel van leven: de wol van de schapen en de verkoop voor de wollen dekens, en de handel en verkoop van de schapen. Ook vertelde zij dat het aantal toeristen in het hoogseizoen zorgt voor een belangrijke inkomstenbron voor het eiland. Vanwege de rust en de afwisselende natuur wordt er veel gefietst en gewandeld.
Om half vier kwamen we aan bij De Koog. Een gezellig toeristenplaatsje, waar we even de benen konden strekken, winkelen of op een gezellig terrasje zitten voor een kopje koffie. Afgesproken was dat we om half vijf weer zouden vertrekken, om de ferry van 17.00 uur te kunnen halen. Zo rond half zes waren we weer op het vasteland in Den Helder waar we weer aan de terugreis konden beginnen.
De rit naar Waddinxveen verliep voorspoedig.
Onderweg hebben we nog van een drankje en een heerlijke stroopwafel kunnen genieten.
Met de hefbrug van Waddinxveen in zicht hebben we nog eenmaal het KBO-lied gezongen en kwamen we om kwart over zeven weer aan op het plein voor het Anne Frank Centrum.
Het was een mooie en geslaagde dag.

Met veel dank aan de reisleiding.

Een deelnemer

Bekijk de foto's

up

 

Het uitje naar Avifauna op 4 mei (geplaatst 11-05-11)

Wij zijn weer een fijne middag weggeweest, met onze geweldige drie-eenheid Cor, Elly&Cees.
En deze keer was de reis naar Avifauna. We vertrokken met 6 auto’s om 13.00 uur met 21 mensen.
Het was heel gezellig, onze middag begon in de boot, waar we een tocht maakte van 1 uur en we kregen onderweg koffie/thee met gebak. Na weer op de kade te zijn aangemeerd liepen we naar het vogelpark Avifauna, waar de rondleidster - ook Elly genaamd - ons al stond op te wachten. We kregen van haar een leuke uitleg en begonnen bij de gieren die uit China en Rusland kwamen, een aantal had ook jongen die nog in het nest zaten. Jonge gieren doen er 6 weken over om volwassen te worden. Daarna langs de parkieten in allerlei maten en kleuren. Toen langs de pinguïns die meteen op ons af kwamen om gezien te worden, er waren er verschillende in de rui wat een raar gezicht was om te zien. We kwamen nog lang een ijsvogel met een lange snavel en prachtige kleuren. Toen kwam het hoogtepunt van de middag, we gingen de Lorries eten geven.
We konden een kuipje voer kopen en mochten daarmee de volière in. Meteen bij het binnengaan kwamen de vogels op mijn kuipje af en niet een maar wel drie of vier; een op mijn haar, op mijn schouder en op het kuipje, geweldig leuk om dit van zo dicht bij mee te maken. Maar aan alles komt een einde, maar namens ons allemaal bedankt voor deze middag.

Roos

Bekijk de foto's

up

 

De paasmiddag (geplaatst 11-05-11)

Op zaterdag 16 april was er weer een gezellige Paasmiddag
De organisatoren Elly, Cor en Cees hadden er weer een fijne middag van gemaakt.
De middag begon om 14.00 uur.
Er waren ruim 60 mensen aanwezig.
Bij binnenkomst betaalden we 5 euro en daarna konden we nog lootjes kopen, voor een prachtige prijstafel gemaakt met diverse mooie en leuke prijsjes.
Na het openingswoord van Elly werd er 2 x bingo gespeeld en gedraaid door Cees, met een ronde alle schijfjes dicht in een keer met als prijs een mooie chocolade Paasei met daarin twee kippen.
Na de bingo werd er een eenakter opgevoerd door de Goudse Komedie, waarin ook onze eigen Cor Huisman meespeelde en een voortreffelijk typetje neerzette.
Het was een leuk stuk en er werd flink gelachen.
Daarna was er pauze en kregen we koffie of thee aangeboden met een heerlijke paashaas engevulde koek.
Na de pauze kregen we een optreden van Cees als "DORUS".
Hij deed 2 nummers van Dorus met ondere andere "Er zaten 2 motten" en
het publiek zong mee.
Daarna las Lida Kalfsbeek het mooie paasverhaal het Bio-Paasei voor en iedereen was vol aandacht.
Toen kregen we de trekking van de loterij, en vele mensen gingen met mooie prijsjes naar huis.
En tot slot kreeg iedereen bij het weggaan nog een potje narcissen met daaraan een paasrijm.
Al met al was het een gezellige en geslaagde paasmiddag.

Elly, Cor en Cees weer bedankt voor jullie inzet.

Bekijk de foto's

up

 

“Ontdek de Boerennatuur
in het Groene Hart”
(geplaatst 19-04-11)

Donderdag 31 maart vertrokken we, i.v.m. het overlijden en begraven van een van onze vaste gasten, één week later dan gepland om half negen met eigen vervoer in een druilerig regentje richting Kockengen.
Op de boerderij werden we letterlijk en figuurlijk warm ontvangen door de fam. Segers met koffie en heerlijke streekkoek. De opmaak van de stal was voor onze groep aangepast naar het aantal deelnemers waardoor je niet het idee kreeg dat je verloren ging in een grote ruimte. Toen we binnen waren keken we onze ogen uit van alle oude machines, werktuigen, brikken en gereedschappen.
De boerin vertelde ons de geschiedenis van hun bedrijf en hoe ze gekomen waren tot een educatieve vorm zoals deze nu is. Na vele jaren een melkveehouderij te zijn geweest vonden ze het tijd worden om ook eens te gaan denken aan een wat “rustiger” leven waarbij je niet twee maal per dag zeven dagen in de week verplicht bent om je koeien te melken. Zodoende zijn ze klein begonnen met kinderpartijtjes waarbij pannenkoeken bakken, spelen in de wei, omgaan met de nog wel aanwezige geiten, kalfjes e.d. voor de veelal stadse kinderen schitterend was. Maar zo kwam van het een het ander en worden er ook voor ouderen uitjes georganiseerd, waarbij de vraag bepalend is voor datgene wat wordt gepresenteerd.
Na deze inleiding werd het woord gegeven aan de boer zelf. Hij wist ons dingen te vertellen waar we ondanks onze gemiddelde oudere leeftijd geen weet van hadden. Zo wist niemand dat de kleur van email bepalend is voor de periode waarin het werd geproduceerd en dat zwart email ouder is dan bruin email en deze weer ouder is dan groen email.
Ook kregen we een Pronto te zien waarvan niemand wist waarvoor deze diende, maar wat een aardappelschrap-machine bleek te zijn. Door de aardappelen snel in een ketel met aan de zijkanten een soort schuurpapier rond te draaien, werden deze geschrapt.
Ook wist niemand antwoord te geven op de vraag waarom een bepaalde blauwe kleur veelal in de keuken van huizen voorkwam, maar deze kleur blauw schijnt vliegen af te schrikken.
Zo wist hij ook veel te vertellen van de verschillende rijtuigen, boerenwagens en tractoren die hij zelf aankocht, restaureerde en weer gebruiksklaar maakte waardoor alles wat in de stal stond rijdbaar was tot aan de oude T Fort aan toe. Achter op een van de wagens staat een spreuk die achterop komende autobestuurders belet om te toeteren namelijk “God schiep de tijd over haast is niet gesproken”.
Na deze zeer geanimeerde rondleiding door de tijd van het plattelandsleven c.q. boerenleven begonnen we hongerig te worden. Ook hieraan was gedacht door broodjes, krentenmik en heerlijke eiersalade met stokbrood op tafel te zetten, waarbij we konden kiezen uit melk, karnemelk of vruchtensap.
In die tussentijd was het weer wat opgeknapt, waardoor het in ieder geval niet meer zo hard regende, en gingen we naar buiten waar de paardentram getrokken door een tractor op ons stond te wachten. Het trekken door een tractor is puur omdat de huidige automobilist geen rekening wenst te houden met paardentractie en het daardoor te riskant is om op de openbare weg met 20 mensen in deze paardentram getrokken door paarden te rijden.
In ieder geval zijn we richting Haarzuilens gereden en kregen we bij kasteel “De Haar”, wat nu in handen is van Natuurmonumenten, uitleg over de restauratie die nu wordt uitgevoerd van het kasteel en het park er om heen.
Het kasteel in namelijk gebouwd op oude funderingen die in de loop der jaren te licht bleken te zijn voor het huidige kasteel, waardoor kasteel “De Haar” begon te verzakken en te scheuren.
Na deze rondtour langs het kasteel en door het dorpje Haarzuilens gingen wij weer richting de boerderij waar we werden onthaald met een glaasje streeksap. Hiermee kwam een einde aan deze leuke en leerzame dag en konden we na afscheid te hebben genomen weer richting Waddinxveen.
We hopen dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft gehad en dat we een volgende keer weer op u mogen rekenen.

Elly, Cees en Cor

Bekijk de foto's

up

Nationaal Onderwijsmuseum (geplaatst 21-03-11)

Donderdag 24 februari brachten wij een bezoek aan het Nationaal Onderwijs- museum in Rotterdam.
Na ons eerst even te hebben aangemeld vertrokken wij met 9 volle auto’s richting Rotterdam.
Aangekomen in het Museum werden we verwelkomd door Sara Jane Earl, educator bij het museum. Omdat we te vroeg waren voor de rondleiding mochten we alvast de 2e  en 3e verdieping van het museum bekijken.
Op de 2e verdieping was een expositie van Erasmus Antibarbari 1495. In zijn geschrift Antibarbari laat Erasmus zijn goede vriend Battus spreken over de situatie van het onderwijs dat werd weergegeven door filmpjes en koptelefoon. Op de 3e verdieping was de expositie straffen en belonen op school van de middeleeuwen tot de huidige situatie. Ooit een corrigerende tik gehad van de juf? Of juist schriften vol stempels en plaatjes?. Het was hier allemaal te zien, en er was in de groep ook herkenning en herinnering uit hun tijd. Maar we waren uiteindelijk gekomen voor een reis door de tijd en zoeken naar de verschillen tussen het onderwijs van vroeger en nu. We werden in twee groepen verdeeld en met elke groep ging er een rondleider mee en we gingen als eerste naar de kloosterschool uit de middeleeuwen welke bestond uit alleen nog maar een paar houten banken en een grote stoel met een kleine lessenaar. Vervolgens liepen we langs een rommelig dorpsschooltje uit de 17e eeuw Zonder toilet en het lesgeld werd vaak betaald met aardappels en graan en de kinderen die iets doms zeiden of deden moesten de hele dag met het ezelsbord omlopen. Daarna mochten we plaats nemen in een klaslokaal uit 1910 waarin we terug gingen naar grootmoeders tijd, met gaslampen, kolenkachel en hoge schoolborden. In deze school kon je duidelijk zien dat er toen al wel onderscheid gemaakt werd tussen Arm en Rijk, Slim en Dom, er waren daar afzonderlijke rijen voor gemaakt. Toen we plaats namen in de schoolbankjes uit 1930/1960 kwamen de herinneringen pas echt los iedereen herkende iets uit zijn of haar tijd uit deze klas. Inmiddels nieuwsgierig geworden hoe het er vroeger op school nu echt aan toe ging? Kregen wij 20 minuten les in een schoollokaal uit 1920. We gingen ook even echt terug in die tijd. Buiten het lokaal opstellen in rijen van twee, de juf luidde de bel en we mochten naar binnen. Staand naast de bankjes armen over elkaar, en na de juffrouw gegroet te hebben mochten wij gaan zitten. De juf kwam onze nagels en handen bekijken of deze wel schoon waren. De juf wees iemand aan die de schriftjes moest uitdelen, waarna de les begon. Er was in onze klas iemand die niet genoeg stil was volgens de juf en die werd daarom ook in de hoek gezet (onder veel gelach ).
Met een kroontjespen moesten we woorden foutloos en netjes gaan opschrijven die de juf voorlas. We hebben met zijn allen liedjes gezongen uit een liedjesboek uit die tijd en het schrijven werd door de juf nagekeken en beloond met een stempel. Door het nogmaals luiden van de bel namen wij afscheid van de juf en gingen naar huis. Het was zeker een leerzame middag en wat hebben we veel plezier gehad in die nu toch wat te kleine bankjes. Daarna zijn we nog met zijn alle koffie/thee en gebak gaan drinken in Moordrecht. Daarna namen we afscheid van elkaar met meenemend de herinneringen aan een leuke middag.

Wilt u nog eens terug kijken naar oude schoolprenten kijk dan op www.historywallcharts.eu

Bekijk de foto's

up

Nieuwjaarsreceptie 2011 (geplaatst:11-02-11)
Op maandag 10 januari hield KBO Waddinxveen haar traditionele nieuwjaarsreceptie.
Terwijl de ruim vijftig aanwezigen genoten van een kopje koffie of thee en een petitfourtje, zag het bestuur zich bij monde van de secretaris genoodzaakt de bijeenkomst met minder goed nieuws te openen: Letta Stolwijk had laten weten helaas niet aanwezig te kunnen zijn. Dat was nog tot daar aan toe, maar ze had dat bericht vergezeld doen gaan van de mededeling, dat zij zich om gezondheidsredenen genoodzaakt zag het voorzitterschap van de vereniging met onmiddellijke ingang te beëindigen. Vooral vervelend voor haar, maar ook voor ons: het ontbreken van een voorzitter trekt een zware wissel op het bestuur en opnieuw doemt een moeizame zoektocht op naar een nieuwe voorzitter.
Penningmeester Han Zoet gaf vervolgens een kort overzicht van het wel en wee dat het afgelopen jaar de vereniging bood, waarbij ook aandacht was voor de in 2010 overleden leden.
Intussen waren de “Zalig Nieuwjaars” en “Beste wensen” niet van de lucht. In een gemoedelijke en gezellige sfeer kon men nog een uurtje goede voornemens uitwisselen of elkaar anderszins aangenaam onderhouden. Met  een drankje en een hapje lukte dat prima.

´n ¨receptionist¨

Bekijk de foto's

up

 

Afscheidswoord van de voorzitter

U ziet hier boven staan ‘afscheidswoord van de voorzitter’. Dat heeft u goed gelezen.
Op dringend doktersadvies heb ik met veel pijn in mijn hart moeten besluiten om met onmiddellijke ingang van maandag 10 januari jl. mijn taken als voorzitter van uw KBO Waddinxveen neer te leggen.
Echter ik besef me heel goed dat werken aan het herstel van mijn gezondheid nu op de eerste plaats komt.
Op 12 november 2010 werd ik officieel tot uw voorzitter gekozen niet wetende dat daaraan spoedig een einde zou komen. Het is maar goed dat een mens niet alles van tevoren weet!
Terugblikkend op deze korte periode als uw voorzitter ben ik u dankbaar voor de door u in mij gestelde vertrouwen.
Ook kijk ik met dankbaarheid terug op een hele plezierige en goede samenwerking met alle leden van uw bestuur. Zij en alle leden van de diverse werkgroepen en andere vrijwilligers zorgen ervoor dat de KBO Waddinxveen een levendige en bloeiende en groeiende KBO is.
Heel veel dank voor alles!
Ik wens u allen vrede en alle goeds toe.

Letta Stolwijk

up