nieuws 2010
Lettergrootte
 
Actueel

Jaarvergadering
Op vrijdag 15 oktober is er weer onze algemene jaarvergadering.
Lees meer>>

Dagreis Texel
Op15 september ging de dagreis naar Texel
Lees verslag>>

Bezoek Kloostermode
Op 16 september werd er een bezoek gebracht aan Kloostermode.
Lees verslag>>

Culturele activiteiten
Eindelijk staan er weer een activiteiten gepland.
Lees meer>>

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De kerstlunch van zaterdag 18 december (geplaatst: 30-12-10)

Deze kerstlunch met het thema Vrede is naar ons inziens een geslaagde dag geworden.
Cor, Cees en ikzelf zijn hier al weken vooraf aan bezig geweest. Hoeveel mensen zullen er komen, en wat gaan we eten, hoe kleden we de zaal aan enz, enz.
We hebben er met zijn drieën veel over gepraat om uiteindelijk tot dit resultaat te komen. Samen de kaartjes bij de borden ontworpen en 100 kaarsen van een vredeswens voorzien.
Maar we hebben dit graag voor u gedaan en zeker als blijkt dat de mensen die aanwezig waren dit ook zeer hebben gewaardeerd.
Om 10.30 uur verwelkomden wij iedereen met en kopje koffie en een kerstkransje.
Herman Wezenberg en Dick Vrijburg hebben een mooie presentatie gegeven over Russische iconen, en Herman had ca. 20 iconen uit eigen bezit meegebracht om aan de mensen te laten zien. Een applaus aan het einde was dan ook zeer verdiend.
Om 12.30 uur begon de kerstlunch en op tafel stond voor iedereen een kaart met daarop de icoon Maria van Kazan en het verhaal achter deze icoon.

Maria van Kazan.

Icoon

Geschreven en geschilderd: door Herman Wezenberg.

Kazan is een Russische stad. Maria van Kazan is de meest vereerde icoon in de Russisch-orthodoxe Kerk. De icoon werd voor het eerst genoemd in 1579 door een boeren meisje Matrena. Er zijn vele wonderen toegeschreven aan deze icoon.
In 1595 stelde de Bisschop van Kazan 2 feest- dagen vast namelijk 8 juli en 22 oktober. Maria van Kazan is beschermheilige van de moeders en het leger. De icoon werd meegevoerd in de oorlog van 1612 tegen de Polen. Ook in de strijd tegen Napoleon van 1812 ging de icoon in het leger vooraf. Tsaar Peter de Grote bouwde een Kathedraal in Petersburg gewijd aan Maria Kazan.
In 1904 is de icoon gestolen. Na veel omzwervingen onder andere in London 1976, is de icoon in het Vaticaan terecht gekomen. In 2005 heeft president Poetin de icoon teruggevraagd en gekregen. Het was een vriendschappelijk gebaar naar de Russisch-orthodoxe kerk van de Paus.

Het werd zelfs wereldnieuws.
Bij belangrijke gebeurtenissen in Rusland wordt de icoon
Maria van Kazan getoond.

Onder het eten door speelde Reinilde Zevenbergen op haar harp mooie kerstnummers.
Wij, Cor, Cees en ikzelf vertelden met zijn drieën het kerstverhaal ”Vredeskind“ geschreven door Lida Kalfsbeek. Er werd gegeten, een kopje soep en twee broodjes en een plakje kerststol en als afsluiting en soesjestaartje met kersen.
Wat wij, Cor, Cees en ikzelf nou zo leuk vonden van deze kerstlunch, was dat er zo gezellig aan de tafeltjes met elkaar gepraat en gelachen werd. Daarbij kregen wij het gevoel hier doen we het voor, mensen gezellig bij en met elkaar samen naar het kerstfeest.
Maar aan alles komt een einde zo ook aan deze gezellige kerstlunch.
Voor iedereen hadden wij een kaars met daaraan vastgemaakt een vredeswens, om zo thuis bij het ontsteken van deze kaars even stil te staan bij:

We gaan samen op weg naar het kerstfeest.
Het feest van vrede op aarde.
Wees kalm te midden van lawaai en haast.
Bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen.
Sta op goede voet met alle mensen,
Zonder je zelf geweld aan te doen.
Houd vrede met jezelf in deze lawaaierige wereld.
Wees waarachtig!
Streef naar geluk!
En ontsteek allen deze kaars voor vrede.

Elly Groenendijk Culturele-Activiteiten


.

Bekijk de foto's

up


3 december (geplaatst: 10-12-10)

Sinterklaasmiddag met 89 gasten en met vele prijzen was het weer een prima middag.
Zelfs werden wij verblijd met Toon Hermans.
En er werd een ronde bingo gespeeld, en een leuk spel van Aap - Noot - Mies enzovoort en welke tafel het eerst klaar was die kregen een prijsje.
In de pauze was er chocolademelk of koffie met wat lekkers erbij.
En toen het hoogtepunt van de dag, dat was dat  Sinterklaas met zijn pieten ons een bezoekje bracht.
sint2010Ook het dikke boek had hij bij zich met daarin ook foto’s, en zoveel als hij van ons wist!
De loterij was geweldig.
Sinterklaas en de pieten werkten hard.
Al met al was het een super middag, waar de leiding trots op terug mag zien.

Een ieder die hier aan mee gewerkt heeft.
Namens mij en iedereen.

Hartelijke dank,

Roos Koster v/d Stelt

Bekijk de foto's

up


Mensen en centen (geplaatst: 6-12-10)

de algemene ledenvergadering van 12 november 2010,
een nabeschouwing

Het belang was groot, de belangstelling wat minder: inclusief genodigden gaven 47 personen gehoor aan de oproep tot het bijwonen van een extra ingelaste algemene vergadering van onze vereniging op vrijdag 12 november j.l.
Na de officiële opening memoreerde secretaris André Eggermont het feit dat mevrouw Josje Philippa te kennen heeft gegeven haar – gedurende vele jaren – door het bestuur zeer gewaardeerde condoleance-werk wenst te beëindigen. Die waardering werd door hem namens het bestuur met een bloemetje tot uitdrukking gebracht.
Ter uitvoering van het tweede agendapunt werd daarna het woord verleend aan penningmeester Han Zoet, die met verve in een met talrijk cijfermateriaal onderbouwd betoog het door hem namens het bestuur reeds eerder verstrekte schriftelijke voorstel om de contributie van € 16 tot € 19 te verhogen verdedigde. Oud-voorzitter Piet Rippe gaf te kennen zich door de late bekendmaking van het ter vergadering ter onderbouwing van het voorstel verstrekte cijfermateriaal overvallen te voelen. Hij bleek – met echtgenote Ery – de enige, toen bij handopsteking het voorstel in stemming werd gebracht en de contributie-verhoging per 1 januari 2011 een feit werd.
Vervolgens kwam agendapunt drie aan de orde: met algemene stemmen en onder luid applaus werd mevrouw Letta Stolwijk benoemd tot voorzitter van de vereniging. Namens de vergadering werd zij door de secretaris gelukgewenst en die gelukwens deed hij vergezeld gaan van een bloemetje, waarna de nieuw benoemde voorzitter met een welkomstwoord haar plaats achter de bestuurstafel innam en de rondvraag aan de orde stelde.
Van die rondvraag werd gebruik gemaakt door de secretaris van de PCOB, de heer Ton Meijerink, die een verzuim goed maakte: oud-voorzitter Lies Steenland werd door hem alsnog in de bloemetjes gezet, waarna tenslotte het woord werd gevoerd door de heer Job Steenvoorden, secretaris van KBO Zuid-Holland, die met het hem bekende enthousiasme sprak over de geslaagde 50+ Expodagen en de loftrompet stak over de vele vrijwilligers in Waddinxveen en daarbuiten, die met veel inzet en elan de KBO maken tot wat zij is: een warme plek voor vele ouderen.
Terwijl ieder nog genoot van een hapje en een drankje werd tenslotte met belangstelling kennis genomen van de illustratieve wijze waarop door de heer Nico van Egmond aandacht werd gevraagd voor de door hem als webmaster ontworpen en up to date gehouden website van kbowaddinxveen.nl.

Eén van de 47

Bekijk de foto's

up

 


Bezoek aan de Riga Ranch in Nieuwveen
(geplaatst: 19-11-10)

Het was een natte herfstachtige middag op donderdag 11 november 2010 met een langzaam aangroeiende harde wind tot storm. Maar dat maakte de 26 deelnemers inclusief de chauffeurs niets uit. Gewoon gaan was het motto.
Gestart werd bij het Anne Frank Centrum. Iedereen was goedgemutst.
De indeling van de beschikbare  auto’s met chauffeurs was prima geregeld. De routebeschrijving ook, MAAR wie niet wakker was zou in Vrouwenpolder  (Zeeuws: Den Polder) een dorp in de Zeeuwse gemeente Veere beland zijn.
Helaas waren er twee deelnemers verdwaald en kwamen later binnen. Ze werden door Elly goed opgevangen.
We werden via de winkel met heel veel spullen, die met paarden te maken hadden naar de ontvangstzaal gebracht. Daar kregen we een heerlijke kop koffie of thee met een stuk appelgebak. Iedereen kon even proberen warm te worden en er was gelegenheid tot bijpraten.
De eigenaresse van Riga Ranch, Carien van Wees heette ons later van harte welkom en nam ons mee naar de chocolaterie “CHOCOLAND”. Daar vertelde zij ons de ontstaansgeschiedenis van de paardenmelkerij. De boerderij van de buren werd in verband met behoefte aan landuitbreiding door haar vader erbij gekocht. Omdat niemand van de kinderen op de boerderij wilde gaan wonen werd er geloot. Dat lot viel op Carien. Zij ging hier positief mee om en na nadenken besloot zij in 2001 een paardenmelkerij te beginnen in een authentieke hoeve uit midden 19e eeuw in de polder van Nieuwveen met 36 hectare land. Zij heeft nu 2 kuddes paarden, allen Halflingers. De merries van de kuddes zorgen voor de melkproductie. Dat kan pas als een veulen geboren is. Zes weken na de geboorte van het veulen wordt begonnen met het melken van de merrie, 3 à 4 keer om de 2 uur per dag. ‘Nachts en op zondag drinken de veulens het melk bij hun moeder zodat de zondag voor de eigenaresse en haar personeel een vrije dag is.
De verkregen melk, half liter per keer is 2 a 2,5 liter per dag, wordt direct gekoeld, ingevroren, of tot poeder verwerkt. Mede hierdoor kan paardenmelk ook gemakkelijk in andere producten verwerkt worden zoals in melkkuren en in Huidverzorgingsproducten en shampoo.
Ook legde Carien het een en ander uit over de werking van chocola en hoe je chocolaatjes en bonbons maakte. Zij demonstreerde dit ook en mochten wij ze ook proeven.
We leerden een nieuw werkwoord “wappen”. Dat is met een vetvrij bakpapier met daarop een klodder vloeibare chocola heen en weer gaan waardoor een platte ronde chocolaatje ontstaat.
Een nieuwe ontwikkeling is de paardenmelk-likeur, verkrijgbaar in verschillende smaken.

Door de kou, regen en wind gingen we naar de stallen waar met smart op ons gewacht werd om het paarden melken te demonstreren. Het melken was al zowat aan het einde. Maar ja, de rondlopende paarden en de veulens trokken eerst alle aandacht.
Het melken gebeurt met een melkmachine. Een merrie heeft twee uiers met in iedere uier twee gaatjes. Het melken is zo gepiept. Drachtige merries die na acht maanden van de 11 maanden dat ze zwanger zijn,niet meer gemolken worden, krijgen extra krachtvoer te eten.
Op het laatst mochten alle veulens weer bij de kudde. Ze gingen gelijk naar hun moeder om de laatste restanten van de melk op te drinken. Dat was een aandoenlijk gezicht. 
Er was gelegenheid om een klein beetje paardenmelk te proeven. Gelijk daarna de bananenlikeur wat de meesten van ons goed beviel.
Toen was het tijd om in de winkel nog wat inkopen te doen. Chocola, paardenmelk of een cadeautje voor de kleinkinderen of iets anders.

De middag was snel omgevlogen en werden we allen weer veilig per auto naar Waddinxveen gebracht.

Ik heb deze middag als heel plezierig en leerzaam ervaren, voelde me thuis door de goede sfeer die er was.
Voor mij was het een mogelijkheid om alvast met wat mensen kennis te maken voordat ik de volgende vrijdagavond 12 november jl. in de extra Algemene Vergadering tot uw voorzitter gekozen zou worden. Dan voelde het tenminste niet meer zo vreemd voor mij.

Elly, Cor en Cees, heel veel dank voor jullie werk om deze middag te laten slagen!

Letta Stolwijk, voorzitter.

Bekijk de foto's

up

 

Ons reisje naar het museum (geplaatst: 03-11-10)
Op donderdag 21 oktober zijn wij met de KBO naar het Kröller Müller Museum geweest. ’s Ochtends vertrokken wij om 9.30 uur met de bus richting Otterlo. Voordat wij de bus instapten kregen wij een puzzel mee die we op de heenreis in de bus konden oplossen Wij moesten het juiste aantal vierkantjes raden. In de bus kregen wij ook een video te zien over wat er zoal in de musea die de Museum Plus Bus bezoekt, te zien was.
Toen wij bij het museum aankwamen werden we onthaald met koffie en gebak. Daarna werden we door het opplakken van een gekleurde stikker in groepen verdeeld en kregen onderleiding van een gids veel te zien en te horen over Vincent van Gogh en de tijd dat hij in Nederland woonde en schilderde.
Het Kröller Müller museum is genoemd naar Helene Kröller-Müller.
Zij verzamelde destijds heel veel kunstwerken en schilderijen die zij zelfs vaak bij de schilders zelf aankocht dat was voor haar goedkoper.
In de oorlog heeft zij al haar kunst en schilderijen in een bunker laten opbergen dus er is niets van al deze kunstwerken in de oorlog verloren gegaan.
Er waren prachtige schilderijen en beelden te zien van Vincent van Gogh. Eén van zijn mooiste schilderijen is de Aardappeleters. De gezichten gaf hij dezelfde kleur als die van een aardappel.
Na de rondleiding kregen wij een lunch aangeboden.
Na het museumbezoek en de lunch was er nog tijd om te winkelen en/of nog in de mooie tuin met vele prachtige beelden te wandelen. In de winkel waren veel snuisterijen en cadeautjes te koop. Voordat we de bus in gingen werd er nog een groepsfoto in de tuin van het Museum gemaakt.
De bus vertrok om 13.45 uur weer terug naar Waddinxveen. Maar de chauffeur had nog een extra verassing voor ons, zij reed met de bus nog een stuk door het park dat bij het museum hoort. Op de terugweg werden de puzzels opgehaald door Cees, en er waren uiteindelijk drie mensen die het aantal vierkanten goed hadden geraden en die kregen een prijsje. Ook kregen we nog een pakje Jus de Orange met een Merci bonbon. En om 16.30 uur arriveerden we weer in Waddinxveen.

Sita

Bekijk de foto's

up

 

VI-VA-Valkenburg 2010 (geplaatst: 19-10-10)
Maandag 27 september was het zover. Om 13.00 uur vertrek per bus vanaf Anne Frank Centrum, niet nadat Diaken Dick Vrijburg ons met een gebed uitgeleide heeft gedaan. Onderweg een koffiestop met gebak. Aankomst in Hotel “Op de Boud” waar we werden verwelkomd met koffie. Na het diner een “Limburg DVD Avond”. Er werden prachtige beelden vertoont van het Limburgse landschap.
Dinsdag 28 september; voor hen die dat wensen is er de mogelijkheid per bus naar het centrum van Valkenburg te rijden. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.
Na de lunch per bus naar het Drielandenpunt. Helaas was de mist zo hardnekkig dat er weinig of niets te zien was. Na het diner een karaoke-avond.
Woensdag 29 september; per bus naar Maastricht; aan boord van een rondvaartboot voor een prachtige tocht over de Maas. Hier was de zon ons welgevallig. Na het diner werd door de reisleiding een bingo-avond verzorgd.
Donderdag 30 september; per bus naar Bochholtz voor een excursie naar “Klein Limburg” op zolder. Wat hier tentoongesteld wordt valt met geen pen te beschrijven. Prachtige miniaturen van zeer veel gebouwen. Na het diner een afsluitende avond met levende muziek.
Vrijdag 1 oktober; na het ontbijt vertrek vanuit het hotel, de lunch wordt gebruikt in Scherpenzeel. We vertrokken op een zodanig tijdstip dat we ca. 14.00 uur in Waddinxveen arriveerden. Het einde van een vakantieweek waar we met veel plezier op terug kunnen kijken hoewel het weer ons niet altijd gunstig gezind was.
Rest een woord van dank aan chauffeur Jan die ons veilig heeft rondgetoerd en aan Martha en Gijs voor hun voortreffelijke begeleiding.

Antoon Martens

Nogmaals de midweekreis (geplaatst: 19-10-10)
Wij hebben de laatste week van september een hele fijne midweek gehad met de deelnemers.
Opvallend aan deze week was het extra wat we er onverwacht bij kregen, de meer dan enthousiaste echtgenoot van de hotelhoudster, Jan, zo wij hem allemaal mochten noemen.
Jan maakte heel veel foto's, hij vertelde honderd uit, hij heeft heel Zuid-Limburg laten zien tot in de meest uiterste uithoeken die je maar kunt bedenken.
En tijdens de karaoke-avond hebben we ook nog van zijn zangkunsten kunnen genieten.
Op de laatste avond heeft hij aan ons allen ook nog een handleiding meegegeven voor het bekijken van de gemaakte foto's op internet.

Gijs en Martha van den Berg

Bekijk de foto's

up

 

Bezoek aan het Bisdom van Vliet in Haastrecht.
(geplaatst: 29-09-10)

Donderdagmiddag 16 sept. 2010 om 13.00 uur vertrokken wij met 11 personen naar Haastrecht. Om 13.30 uur arriveerden wij op het parkeerterrein naast het park dat tegenover het Museum Bisdom van Vliet ligt en ook bij het museum hoort. We maakten eerst een wandeling door dit goed onderhouden en overzichtelijk aangelegde park. Met drie reusachtige stenen beelden en het graf van Mevrouw Paulina le Fèbre Montigny-Bisdom van Vliet en het graf van haar lievelingshond Nora die 17 jaar eerder (1906) stierf en dicht bij meneer Bisdom en mevrouw Bisdom van Vliet begraven ligt. Om 14.00 uur belden wij aan bij het deftige herenhuis, het museum dus. De statige voordeur zwaaide uitnodigend open op het aanbellen, en we werden verwelkomd door de beheerder van het museum. Na onze jassen en tassen opgeborgen te hebben in een kast, ging een vrouwelijke gids ons voor, die ons een fantastische rondleiding gaf in het authentiek, weelderig ingerichte woonhuis uit de laatste jaren van de 19e eeuw dat bezit was van de laatste kinderloos overleden eigenares Mevrouw Paulina le Fèbre Montigny-bisdom van Vliet. Zij verloor haar man in het jaar 1881 en heeft tot haar dood in het jaar 1923 alleen met 15 personeelsleden daar gewoond. De familie Bisdom van Vliet kwam oorspronkelijk uit Den Haag en bestond voornamelijk uit kooplui en groot grondbezitters sinds de 17e eeuw en waren rijk geworden met investeren in bedrijven, zoals de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie), die keramiek uit Japan zoals Imarie ( rood-blauw keramiek ) e.d. en het bekende blauw Chinees porselein uit China naar Europa importeerden. Vandaar dat het gehele interieur met keramiek is ingericht, ook het servies bestaat uit ca. 300 delen porselein. Bij een feestelijk diner moesten de opengevallen plekken opgevuld worden met de rest uit de voorraadkast, de servieskast moest altijd gevuld blijven. Ook werd de afwas in de eetkamer gedaan na de maaltijd om breuk te voorkomen. De gastvrouw en de gasten zonderden zich na het diner af in de tuinkamer en genoten daar nog van een glaasje cognac e.d. Verder zijn er ook veel kristallen voorwerpen en zilveren miniatuurtjes in vitrinekasten. Overal staan prachtig ingelegde kasten en banken en fauteuilles in Lodewijk de XIV-stijl, en er hangen schilderijen van bekende meesters aan de muren. Zelfs de randen van de plafondschilderingen komen in de randen van de tapijten terug, die ca. 100 jaar daar al op de vloeren liggen en nog in goede staat zijn. In een van de logeerkamers staat een theeservies geheel gemaakt van kruidnagels waarnaar het ook nog steeds rook en het plafond van deze kamer heeft een engeltjesbeschildering (poëtisch). De vader van mevrouw Paulina is burgemeester van Haastrecht geweest en ook haar overleden man was burgemeester van Haastrecht. De familie bezat ca. 100 landerijen, dus waren zij de broodheer van de boeren/pachters. Later werd het aantal landerijen teruggebracht tot 38. Het testament van de familie Bisdom van Vliet zal in 2023, 100 jaar na haar dood openbaar worden gemaakt. Nazaten van het personeel en/of verre familie zullen heel erg benieuwd zijn naar de inhoud hiervan, en ook wij als we dit mogen beleven. Ook is er een grote dikke statenbijbel terug gegeven aan de stichting door Nora voor haar overlijden. Nora een dochter van een personeelslid, was een petekind van mevrouw Paulina. Bij haar huwelijk kreeg Nora de statenbijbel cadeau, vandaar de gift aan het museum.
Aan alle goede dingen komt een einde en zo kwamen we weer bij het beginpunt in de hal. We namen onze spullen weer in ontvangst, namen afscheid van de beheerder en de mevrouw die ons de rondleiding vol animo en ook helder en leerrijk heeft verzorgd. Hierna zijn we naar een nabij gelegen restaurant gelopen voor een lekker kopje koffie/thee met een zalig stuk roomgebak, waar we onder het genot van dit alles alle informatie nog even lieten bezinken.
Met dank aan Elly, Cees, Cor en Han voor het vervoer en de organisatie van deze middag.

Verslag van één van de deelnemers

Bekijk de foto's

up

 

Vakantiebingo (geplaatst: 18-08-10)

De vakantiebingo van afgelopen 28 juli, welke verzorgd werd door de bestuursleden van de KBO is mede goed bezocht door leden van de PCOB en ANBO.
De oud-voorzitter Lies Steenland opende de bingo, met daarbij even stil te staan bij het overlijden van de PCOB voorzitter Cees Stellaard.
Het was een gezellige middag, met een aantal rondjes bingo met leuke prijzen gedraaid door Cees en Martha.
Er was ook nog een prijzentafel aanwezig met leuke prijsjes waar men lootjes voor kon kopen. In de pauze was er koffie en/of thee met een grote glacékoek, en gingen we over tot de verloting.
Na een gezellige bingomiddag nam Lies Steenland afscheid door het bestuur te bedanken voor hun hulp bij het organiseren en iedereen een wel thuis te wensen.

Bekijk de foto's

up

 

Hartjes aan ’t Spit, (geplaatst: 11-05-10)

Wat een geweldige opkomst !!
Circa 180 mensen hebben genoten van het blijspel Hartjes aan ’t Spit, gespeeld door de toneelvrienden uit Boskoop.
Er werd veel gelachen die avond, en een staand applaus na afloop was zeker niet onverdiend.
De toneelvrienden willen hierbij allen die aanwezig waren op 23 april om te kijken naar het door hun gespeelde stuk hartelijk bedanken. En ze hebben toegezegd volgend jaar heel graag weer een toneelstuk te komen spelen voor de KBO Waddinxveen.
En ook wij als werkgroep Culturele Activiteiten hebben van deze avond genoten, en wie weet zien we u nog eens bij een van onze andere Activiteiten in de toekomst.

Cor & Elly & Cees
Werkgroep Culturele Activiteiten

Bekijk de foto's

up

 

35e Algemene ledenvergadering (aangepast: 29-05-10)

Vrijdagmiddag 16 april heeft onze afdeling haar ledenvergadering gehouden. Ongeveer 70 leden waren hier naartoe gekomen om te horen wat het bestuur over het afgelopen jaar te vertellen had en wat de toekomstplannen zijn.
Om 14.00 uur opende de voorzitter de vergadering met de overweging ‘Aandacht voor elkaar’ en heette iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor diaken Dick Vrijburg, voor mw Els Daamen, afgevaardigde van de provinciale KBO en voor de vertegenwoordiger van de plaatselijke Seniorenraad en voorzitter van de PCOB. (De ANBO hield deze middag haar eigen ledenvergadering.)

Daarna werd door de voorzitter het verslag van de vorige ledenvergadering doorgenomen, wat geen aanleiding gaf tot opmerkingen en werd goedgekeurd met dank aan de notulisten mw. Alie Bunnik en de secretaris André Eggermont.
De voorzitter vestigde nog eens de aandacht op de beurs ’55 Plus-Expo’ in de Ahoy-hallen in Rotterdam waar we dit najaar met een bus naar toe kunnen bij voldoende aanmeldingen.
Het Jaarverslag werd doorgenomen waarin door de secretaris goed is weergegeven wat er allemaal bereikt en gebeurd is. Als aanvulling op het jaarverslag werd bekend gemaakt dat de commissie/werkgroep C&AA door het bestuur is gesplitst in twee werkgroepen, n.l. Culturele Activiteiten, (CA), o.l.v. Elly Groenendijk en Recreatieve Activiteiten (RA) o.l.v. Gijs van den Berg.
Het volgende agendapunt was de wijziging van het bestuur. Zoals bekend stelde onze voorzitter na ruim acht jaar haar bestuurszetel ter beschikking. Helaas is er nog geen opvolger voor haar gevonden. Ze werd door het bestuur van harte bedankt voor haar inzet en het vele werk wat zij voor de KBO-Waddinxveen heeft gedaan. Haar hartelijkheid en warme belangstelling voor eenieder is van grote betekenis geweest. Het bestuur wenste haar alle goeds voor de toekomst toe.
Daarna kwam mw Els Daamen van de provinciale KBO aan het woord. Ook zij prees de inzet van Lies Steenland, niet alleen voor de plaatselijke KBO, maar ook voor haar inzet in de provinciale KBO.
Zij reikte voor al haar werk de zilveren KBO-speld uit onder luid applaus van de aanwezigen.
Daarna nam de voorzitter weer het woord om Alie Bunnik te bedanken voor de vele bezoeken die ze in de afgelopen dertien jaar als bestuurslid heeft afgelegd aan de zieken van onze KBO-afdeling. Vaak bracht ze zomaar even een bezoekje om iemand op te monteren, samen met de werkgroepleden zorgde ze voor wat extra aandacht met Kerst en Pasen. Onder luid applaus kreeg ze bloemen en een cadeaubon uitgereikt door onze voorzitter. Haar opvolgster als coördinator van de werkgroep Zieken en Zorg is mw Greet van der Hoorn.
Nieuw lid van het bestuur is mevr. Elly Groenendijk als afgevaardigde van de werkgroep Culturele Activiteiten.
Het volgende agendapunt was het verslag van de kascontrole-commissie. De heer Bert Diks deed, als KBO-lid, verslag en stelde de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen, wat onder luid applaus gebeurde. Penningmeester Han Zoet gaf daarna een toelichting op de Jaarrekening en deed de mededeling dat het bestuur heeft besloten de contributie voor het komende jaar niet te verhogen.

Na de rondvraag en de mededelingen sloot Lies Steenland de vergadering af en nam afscheid als voorzitter van onze KBO-afdeling.
Na nog een aantal rondjes Bingo gespeeld te hebben onder het genot van een hapje/drankje kwam aan deze gezellige bijeenkomst een einde.

Klik voor vergroting/verkleining
Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

up

 

Dagtocht 31 maart (geplaatst: 10-04-10)

Woensdag 31 maart !!!!!
De bus voor de dagreis staat voor het Anne Frank gebouw. Het is een extra lange bus want de animo is groot (52 deelnemers(sters). Langzaam stroomt hij vol en na het reisgebed door Lies Steenland vertrekken we. Chauffeur Wilmar heet iedereen welkom en wenst ons een prettige dag.
Via Haastrecht, Oudewater en Montfoort gaan we richting Voorthuizen. De zon schijnt, we zingen het KBO-lied, eten een kersenbonbon en genieten van de prachtige rit.
In Voorthuizen staat in restaurant Buitenlust de koffie/thee klaar met een flinke plak krentenwegge. Ook de KBO-bussen uit Gouda en Dordrecht houden hier hun koffiestop.
Om 11.00 uur vervolgen we onze reis. Langs bossen en heidevelden rijden we naar Heerde. In “De Keet van Heerde” krijgen we een heerlijk driegangen-menu met onbeperkt kip eten. Klik voor vergroting
/verkleining

Klik om te vergroten

Klik om te vergroten

De middag vult zich verder met optredens door de Folkloristische dans­­groep: “Smos aswelear” wat zoveel betekent als “Zoals vroeger“. Op klompen en in mooie klederdracht laten ze hun dansen zien. Ten slotte worden we uitgenodigd samen de Driekusman te dan­sen en dat wordt enthousiast gedaan.
We drinken nog een kopje koffie en onze chauffeurs spelen enkele rondjes bingo met “lekkere” prijzen. Dan gaan we om 16.30 uur weer richting huis. Het is druk op de weg, stil in de bus en erg nat buiten, maar onze dag kan niet meer stuk.
Bedankt Gijs en Martha voor de geslaagde dag.

Een tevreden deelneemster

up

 

Paasmiddag (geplaatst: 10-04-10)

Op zaterdag 27 maart om ± 14.00 uur kwam Elly ons welkom heten. Ze hoopte dat het een gezellige middag zou worden. Nu een gezellige middag werd het zeker! Allereerst kregen we allen een envelop met daarin een puzzelstuk. Op iedere tafel was een foto geplakt. We moesten met ons puzzelstuk zoeken waar ons stukje bij hoorde. En wie met zijn of haar stukje het eerst de puzzel compleet had kreeg een prijsje en zo ook met de tweede en derde puzzel. Daarna gingen we met twee plankjes een rondje bingo spelen met leuke prijsjes. Toen kwam je raad het nooit ‘Toon Hermans’ binnen met spelletjes en liedjes o.a. Wat ruist daar door…en iedereen zong mee. Na Toon kwam Jopie Koopmans en zong het liedje ..Rode rozen door mij gekozen,voor de schat waar ik heel veel van hou, en allen zongen weer van harte mee. En Jopie had echt een grote bos rode rozen bij zich die hij onder de mensen uitdeelde terwijl hij het lied zong. Cees Niemans, namens alle mensen heel veel dank voor deze inzet HET WAS GRANDIOOS!!.
Toen kregen we koffie en thee met een heerlijke gevulde koek in de vorm van een paashaas, en tevens werden er lootjes verkocht voor de grote Paasverloting. Daarna kwam Lida Kalfsbeek haar eigen gemaakte paasverhaal vertellen, over de lente op de kinderboerderij, waar weer jonge dieren geboren waren, en waar het groen weer aan de takken kwam. Het was doodstil, en een flink applaus was dik verdiend. Daarna kregen we een drankje en hartige warme hapjes. Toen begon de loterij, en vele mensen gingen met kaarsen, planten, spullen voor de keuken enz. naar huis. Iedereen was moe van een fijne middag en we kregen ook nog een doosje paaseitjes mee naar huis.
Elly, Cor, Cees Martha & Gijs heel veel dank voor deze middag, het was af !!

Henny Huisman

Bekijk de foto's

up

 

Bedankt voor de bloemen (aangepast: 01-04-10)

Op zaterdag 20 maart om tien uur waren we bij Plant Publicity Holland in Boskoop waar ons een hartelijke ontvangst wachtte. De koffie stond klaar en er waren heerlijke gevulde koeken in de vorm van een paashaas.
Na dit lekkers vertelde John van der Laar welke bomen en planten naar Rome gaan voor de versiering van het St. Pietersplein. In de loods stonden ze al klaar, grote azalea’s, rododendrons, prunusbomen enz. Allemaal al in bloei door de kas op 25 graden te stoken. Een heel tijdschema gaat daaraan vooraf, maar men heeft veel ervaring want dit jaar gaan ze al voor de 25ste keer naar Rome. Onvoorstelbaar dat al die potten met planten in één aanhangwagen gaan. De vrachtwagen ervoor is voor de bloemen die bij kwekers uit de Bollenstreek vandaan komen. Ook het vervoer luistert nauw.
Op Goede Vrijdag mag er niet gereden worden met de vrachtwagen in Italië, dus moeten ze donderdag in Rome zijn. Ze vertrekken op dinsdag, nadat op maandag de planten door pastoor van Klaveren zijn gezegend.
Er wordt een korte stop gemaakt in Utrecht waar aartsbisschop v. Eyk de vrachtwagen ook zegent. Twee dagen non stop rijden met twee chauffeurs. Paaszaterdag wordt in alle vroegte met 18 vrijwilligers het St. Pietersplein opgefleurd en na de Paaswens van de Paus gaan deze mensen bij hem op audiëntie. Al deze bloeiende struiken zijn een geschenk aan de Paus van de gezamenlijke boomkwekers.
Na het bezoek aan de kassen kregen we een film te zien van het hele proces. Het was een leerzame ochtend en de opkomst was groot. Mocht U het gemist hebben dan kunt u op tweede paasdag om 17.30 uur bij MAX zien wat wij zaterdagochtend hoorden en zagen.
Een prima activiteit van de KBO Waddinxveen.
Bedankt.

Loes en Lucy

Bekijk de foto's

up

 

Middagje uit naar scheepswerf Delft (aangepast: 01-04-10)

(Dit uitje is gewonnen op de Sinterklaasmiddag van 2009)

schipHet is een hele gezellige middag geweest.
De rondleiding was interessant en mijns inziens zelfs heel leerzaam.
We hadden een hele goede gids die ons heel veel heeft kunnen vertellen over het herbouwen van het oorlogsschip “De Delft”. Het was duidelijk en goed te volgen.
Vooraf kregen we ook een diafilm te zien. Dit was zeer interessant.
Wat ook indruk heeft gemaakt waren de verschillende werkplaatsen waar al dat houtsnijwerk wordt gemaakt. Dit houtsnijwerk dat dient als versiering van het schip.
Wat heel indrukwekkend was, was het in aanbouw zijnde nieuwe geraamte van het nieuw te bouwen schip, want er groeit geen gebogen hout maar het wordt gemaakt van stukken hout die zo in elkaar schakelen dat het toch een gebogen vorm krijgt en dat is echt kunstig om te zien.
Ook de afsluiting was heel gezellig. Die vond plaats in het Hotel New York.
Onder het genot van een kopje thee met gebak nog even gezellig nababbelen.    

Bea Mansveld & Sita Klatt

Bekijk de foto's

up

 

Voorzitter (aangepast: 18-05-10)

Als u het niet voor uzelf doet, doe het dan voor al die andere 699  verenigingsleden

Mevr. Lies Steenland nam tijdens de algemene ledenvergadering van vrijdag 16 april afscheid als voorzitter. Een opvolger/ster heeft ù helaas nog steeds niet!

We doen dan hierbij ook nogmaals een nadrukkelijk beroep op uw aller medewerking ons te helpen bij onze zoektocht naar een actieve senior (m/v) die bereid is leiding te geven aan de -in alle bescheidenheid gezegd!- enthousiast samenwerkende leden die thans uw bestuur vormen.

Mocht u interesse hebben -of iemand kennen die belangstelling heeft- laat het ons weten en we nodigen hem/haar graag uit voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Bel of mail secretaris André Eggermont 61.58.56 / aegg@ziggo.nl

Het Bestuur

Als u het voor uzelf doet zijn al die andere 699 verenigingsleden ook blij

 

up

 

Zelf een stroopwafel maken (geplaatst: 19-02-10)

Krokusvakantie 2010 komt kleindochter Claire van 10 jaar oud logeren.
Altijd leuk en gezellig, maar ook leuk als we dan wat uitjes kunnen organiseren. Maar het is winter en het is koud, dus we moeten het binnenshuis gaan zoeken. En dan biedt de KBO een prachtige kans voor een leuke activiteit: stroopwafels bakken in Gouda.
stroopMaar…een meisje van 10 mee met de KBO kan dat wel? Na telefonische navraag bij de organisatoren van de activiteit bleek dat geen probleem te zijn. Op donderdag 18 februari om 13.30 uur verzamelen bij het Anne Frank Centrum en het feest kon beginnen. Met 2 gastdames in de auto naar de parkeergarage in Gouda en toen een klein stukje lopen naar banketbakkerij Van den Berg, waar de stroopwafel-bakkerij is gehuisvest.
We waren met een behoorlijke groep, 4 volle auto´s dus zo´n 17 personen, want wij zaten met 5 mensen in de auto.
We werden ontvangen door Mike van den Berg die vertelde de 6e generatie van de Van den Berg familie te zijn, die in deze regio een brood- banketbakkerij runnen. Hij liet ons de machine zien waarmee de stroopwafels dagelijks worden gebakken voor de diverse verkooppunten. Heel interessant om te zien dat het hele proces mechanisch gebeurt, met een speciaal voor het bedrijf ontwikkelde machine. Maar het inpakken gebeurt nog altijd met de hand! De omlooptijd van deeg tot pakje stroopwafels in de winkel(s) is zo´n 24 uur, dus altijd vers.
Daarna gingen we naar de naastgelegen ruimte om zelf onze stroopwafel te bakken. Heel spannend want het bakken zelf was niet zo moeilijk, maar om daarna de wafel door te snijden was minder eenvoudig. Dat lukte niet bij iedereen even goed. Maar uiteraard was er dan de instructeur die hulp bood.
Toen iedereen een stroopwafel had gebakken, was er koffie of warme chocolade-melk waarbij de nog warme stroopwafel kon worden genuttigd. Na afloop weer de korte wandeling naar de garage en nog voor de file waren we omstreeks 16.15 uur weer terug bij het Anne Frank Centrum. Een leuke en gezellige activiteit waar we Claire veel plezier mee hebben gedaan en uiteraard onszelf ook.
Elly, Cor en Cees bedankt voor het organiseren en wie weet zie je ons wel weer eens terug, met of zonder kleinkind.

Willem & Wil Waterreus-de Vries 

Bekijk de foto's

up

 

Een “Speciaal Uitje” (geplaatst: 26-01-10)

Op vrijdag 4 december gingen Piet en ik samen met vele K.B.O. leden het Anne Frank Centrum in op weg naar de Sinterklaasmiddag.Er was een grote opkomst en iedereen kende nog het bekende liedje: Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht ”Sint met zijn twee zwartepieten kwamen vrolijk lachend en dansend naar binnen.
Sinterklaas was nieuwsgierig hoe het maken van een kaasje ging en na de uitleg daarvan ging hij er eens rustig bij zitten.
Het moment voor een rondje bingo en de warme chocolademelk met slagroom, tegelijk werden de lootjes voor de mooie prijzen op de cadeautafel verkocht. Bij de bingo waar ik een doos met 4 lange rode kaarsen won viel ik even later met een van mijn lootjes opnieuw in de prijzen en won een van de drie uitjes geweldig. En wat voor uitje… een bezoek aan de Sint Janskerk in Gouda met de beroemde glazen, koffie drinken bij Grand Café Centraal met gebak en tot slot een bezoek aan het Catharine Gasthuis museum.
Ik mocht ook nog een introducé meenemen.Even een moeilijk moment Piet kan niet zolang lopen en staan, ook voor Gijs van de Berg was dit te veel. Jo van der Klauw zat ook bij ons aan tafel en hij was erg blij dat ik hem vroeg.
Goudse glazenVanaf dit moment hebben wij ons verheugd op dit uitje van Elly. We vonden dit een geweldig idee en we hebben er van genoten.
Het was ook heel gezellig met elkaar, uitgebreid bekeken we die geweldige hoge ramen, bekend onder de naam Goudse glazen, de grafzerken van edelen en belangrijke personen.
Heerlijk zo lekker rustig met elkaar alles bekijken, en daarna lopen naar Café Centraal en genieten van de koffie en het heerlijke gebak! Gezellig samen wandelen naar het Catharine Gasthuis, waar zoveel te zien was en een leuke gids nog veel te vertellen had.
Het was een fantastische fijne en ook nog een sportieve middag.
Elly een geweldige middag namens Jo van der Klauw en mij van harte bedankt.

Ery Rippe van Es

Bekijk de foto's

up

 

Nieuwjaarsreceptie met een verhaal en prachtige harpmuziek. (geplaatst: 18-01-10)

In een prettige sfeer hebben we elkaar op 11 januari 2010 ontmoet en het allerbeste gewenst.
En er werd ons een kopje koffie met een Petitfour aangeboden.
De voorzitter had een kort woordje voor ons allen en sprak over het belang om oog en aandacht te hebben voor de ander.

Laten we een lichtje zijn voor elkaar.
We zitten in een donker jaargetijde,
Maar misschien kun jij een lichtje zijn voor de ander.

Misschien is in de komende tijd iemand wel een lichtje voor jou,
Iemand waarvan je het niet verwacht.

Misschien voel je in dit donkere jaargetijde zomaar ineens
Dat iemand er is als een lichtje in het donker.

Dit is zeker iets om over na te denken.

harpReinilde Zevenbergen-Buys werd aan ons voorgesteld. Zij was de harpiste die was uitgenodigd om voor ons te spelen en zingen op de Nieuwjaarsreceptie.
Nadat Reinilde zoveel als mogelijk had uitgelegd over haar harp, vertelde ze dat zijzelf vanaf haar veertiende jaar (en is nu vijftig jaar) al bezig was en er nog steeds les in krijgt. We begrepen dus wel dat dit geen gemakkelijk instrument is. Ondertussen kregen wij een drankje en Reinilde begon met het spelen op haar harp en begeleide zichzelf met zang.
Reinilde legde eerst het nummer uit dat zij ging spelen en speelde ze daarna heel mooi.Aan het einde mocht iedereen even bij de harp komen kijken en beantwoordde zij vragen als die er waren.

We praten nog wat na met elkaar onder het genot van een glaasje en een bittergarnituur.

De voorzitter nam afscheid van Reinilde en van de leden, het was een leuke middag.

Bekijk de foto's

up