organisatie
Lettergrootte
 
Actueel

Algemene Ledenvergadering
Vanwege het corona- virus kon de Algemene ledenvergadering in mei niet doorgaan. Deze zal nu plaatsvinden op vrijdag 2 oktober 2020, start 11.00 uur.
Lees meer>>

Coronavirus
Vanwege het corona- virus zijn er voorlopig geen activiteiten.

EnquĂȘte
De resultaten van de gehouden enquête onder onze leden is bekend.
U kunt dit lezen in de KBO-Aktueel no.7 van 26 augustuis 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangepast 03-09-2020   

Agenda

  Geen aktiviteiten vanwege het coronavirus  

 

Reizen

Geen info


up

Cultureel

Geen info

up

Overige Mededelingen

Enquête Leden KBO Waddinxveen 2020 (Geplaatst 26-08-2020)

De resultaten van de gehouden enquête onder onze leden is bekend.
U kunt dit lezen in de KBO-Aktueel no.7 van 26 augustuis 2020

up

 

Algemene Ledenvergadering (Geplaatst 26-08-2020)

Beste leden,
Wij hebben u meerdere keren bericht dat de Algemene Leden Vergadering (ALV) over het verslagjaar 2019 uitgesteld moest worden vanwege het coronavirus. Door het versoepelen van de regels kunnen wij thans weer een ALV uitschrijven en houden. Deze regels houden op dit moment in dat er ook weer consumpties geschonken kunnen worden en ook dat we u een eenvoudige lunch kunnen aanbieden.
Zoals gebruikelijk wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden in gebouw ‘De Hoge Noot’, J.W. Frisoweg 1, maar dat betekent tevens dat wij beperkt zijn in het aantal leden die de ALV kunnen bijwonen. Dit zijn er maximaal 40; dat is 8% van het ledenaantal. Wij moeten n.l. blijven voldoen aan de 1,5 meter maatregel.
De Algemene Leden Vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 2 oktober 2020, start 11.00 uur.
Wij nodigen u derhalve uit om u per e-mail of per telefoon aan te melden voor de ALV bij:
Elly Groenendijk, e-mail: ep.groenendijk@hetnet.nl  Tel.: 0182-61 81 97.  U wordt ingeschreven op volgorde van binnenkomst van aanmelding.
Hartelijk gegroet,
Namens het Bestuur,
Han van der Zon, secretaris.

De vergaderstukken staan hieonder.
Aan degenen die zich hebben ingeschreven, worden de vergaderstukken ook uitgereikt.

Agenda
Notulen 2019
Jaarverslag 2019
Vrijwilligers
Herbenoeming en Rooster van Aftreden
 

up