organisatie
Lettergrootte
 
Actueel

Dagtocht
De zomer moet nog beginnen, maar wij hebben weer ons best gedaan om een interessante en fijne dag te organiseren
Lees meer>>

Kat schilderen
Op donderdag 19 mei organiseerde de KBO een workshop kat schilderen onder leiding van Cocky van der Velde
Lees verslag>>
Bekijk foto's>>

Vacatures;
We zijn op zoek naar:
- Coördinator tevens
  bestuurslid
  activiteitencommissie
- Redactieleden voor de
  nieuwsbrief
  KBO-Aktueel
- Website-beheerder
Lees meer>>

Actie: Leden werven Leden
Als u als lid een nieuw lid aanbrengt ontvangt u een cadeaubon.
Lees meer>>

Lady's day
Op uitnodiging van v/d Kloostermode in Boskoop zijn 40 KBO-leden op Bevrijdingsdag  met de auto of op de fiets daar naartoe gegaan.
We werden gastvrij ontvangen door het  Lady’s Day team met koffie en gebak.
Lees verslag>>
Bekijk foto's>>

 

 

 

 

 

Aangepast 29-06-2022

Agenda

2 juni

Informatiebijeenkomsten
‘Wijs met medicijnen’ en ‘Veilig online bankieren’
Gebouw Concordia, J.W. Frisoweg 1
Zaal open vanaf 13.00 uur.

13.30 – 17.00 uur

 

Reizen

Dagtocht woensdag 21 september

Beste leden,
De zomer moet nog beginnen, maar wij hebben weer ons best gedaan om een interessante en fijne dag te organiseren. In het kort uitleg over deze dag.
In de Aktueel van augustus meer details.
We gaan naar de remise van de Rotterdamsche Tram Maatschappij. Maken een tramrit over de Brouwersdam en terug.
In Stellendam hebben wij een diner.
Ook de koffie met gebak ontbreekt niet.
Vervolgens:
Informatiecentrum Futureland op de Maasvlakte van Havenbedrijf Rotterdam, hier krijgen we inleiding , rondrit met gids. Thee met cake.
De kosten van deze dagtocht is € 77,00 per persoon.
Geen lid dan kunnen we u op reservelijst plaatsen, kosten € 80,00.
Betaling op bankrekening NL91 INGB 0006 2177 634 t.n.v. Katholieke Bond van Ouderen.
Vertrek melden we in de Aktueel van augustus.
Inschrijven vanaf 22 augustus bij Riet Plooy telefoonnummer 0182-61 75 26 en Irene Benschop 0182-61 51 74.
Een fijne zomer gewenst en we zien jullie 21 september .
Zijn er nog vragen dan kunt u ons altijd bellen.

Irene en Riet

up

Cultureel

Geen info

up

Van het Bestuur

Uitkomsten enquête

Beste leden,
Het is alweer een hele tijd geleden dat de enquête onder jullie is gehouden. Zo langzamerhand pakken we de uitkomsten daarvan weer op. We zijn daarvoor ver gevorderd met het realiseren van een bijeenkomst over het onderwerp “Wijs met medicijnen“ . Wij hebben apotheker Van den Dries bereid gevonden jullie hierover voor te lichten. De Regiobank in ons dorp gaat deze voorlichtingsbijeenkomst sponsoren. 
Een flink aantal leden heeft zich voor deze voorlichtingsbijeenkomst opgegeven. Deze zijn bij ons bekend.
Het is echter heel goed mogelijk dat er nog meerdere leden interesse hebben in deze voorlichtingsbijeenkomst “Wijs met medicijnen“ .  U kunt zich daarvoor telefonisch aanmelden bij de familie Groenendijk, telefoonnummer 0182-618 197. De datum hopen we spoedig bekend te kunnen maken.
Wij hopen op een grote bijeenkomst. Voor vervoer kan eventueel gezorgd worden.

Han van der Zon
Coördinator

 

Actie: “Leden werven Leden”

Als u als lid een nieuw lid aanbrengt ontvangt u een OPW-cadeaubon
t.w.v. vijf euro.
Deze actie duurt nog tot 30 september.

Print het aanmeldingsformulier uit en stuur dit ingevuld op naar het secretariaat.


up

Overige Mededelingen

Vrijwilligers Vacaturebank

Momenteel bestaan er binnen de vereniging nog 3 vacatures die uiterlijk 31 december 2022 vervuld dienen te zijn. Het zijn:

  • Coördinator tevens bestuurslid activiteitencommissie
  • Redactieleden voor de nieuwsbrief KBO-Aktueel
  • Website-beheerder

Nieuwe redactieleden gezocht

Wilt u uw steentje aan onze afdeling bijdragen?
Wij zijn n.l. op zoek naar ……. nieuwe redactieleden en een websitebeheerder.

Zou u het leuk vinden om onze afdeling van informatie te voorzien via onze Nieuwsbrief KBO-Aktueel? Dan zijn wij op zoek naar u!!!! Het liefst zien we positieve reacties van verschillende leden, zodat er weer vorm gegeven kan worden aan een nieuwe redactie.
Ook zoeken wij  iemand die het beheer en het onderhoud van de website van onze afdeling voor haar of zijn rekening zou willen nemen.

Wat houden de werkzaamheden voor de KBO-Aktueel zoal in?
Onze Nieuwsbrief verschijnt 10 x per jaar als bijlage bij het KBO-PCOB-Magazine.
Het is een leuke manier om op de computer bezig te zijn met het verwerken van de kopij, die u grotendeels aangereikt krijgt via e-mail door bestuursleden en de diverse werkgroepen.
Tevens kunt u informatie inwinnen via internet en/of u abonneren op de Nieuwsbrieven van de landelijke KBO-PCOB, Seniorenweb etc.
U bent in grote lijnen vrij om een eigen invulling aan onze KBO-Aktueel te geven. In het verleden hadden we diverse rubrieken, zoals een Boekbespreking, een Culturele rubriek, gedichten en gedachten. Maar wellicht heeft u heel andere ideeën om de Nieuwsbrief samen te stellen.

Wat is er zo leuk aan om deze te maken?
Ten eerste vindt u het werken op de computer prettig en het is een mooie manier om o.a. de activiteiten van onze afdeling onder de aandacht te brengen bij onze leden. Op uw eigen wijze kunt u hier vorm aan geven.
De verwerking van/zoeken naar de kopij kost gemiddeld 6 tot 8 uur en aan het opmaken ervan kost u ook zo’n 4 uur.
Momenteel werken we met drie redactieleden: twee voor het aanleveren van kopij, het opzoeken hiernaar en het verwerken ervan en een die de KBO-Aktueel tenslotte opmaakt.
Daarnaast wordt aan het eind van het jaar een overzicht gemaakt van de verschijningsdata in het nieuwe jaar en de data waarop o.a. de kopij ingeleverd moet worden.
In de week vóór het inleveren van de kopij zorgt een van de redactieleden voor een herinnering hieraan aan de leden van het bestuur en de werkgroepen.

Ook zoeken wij een nieuwe websitebeheerder.
De huidige website is overigens ook aan vernieuwing toe, deze is nog opgebouwd met frames, wat inmiddels not-done is. Misischien voor u een uitdaging om met b.v. een cms-systeem een vernieuwde site te maken en daar het beheer en onderhoud van te doen.

Heeft u er wel zin in, maar heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met ons via e-mail: aktueel@kbowaddinxveen.nl
De huidige redactie hoopt op uw reactie!
Weet dat u welkom bent!

up