organisatie
Lettergrootte
 
Actueel

Sinterklaas
Bingomiddag

Op vrijdag 3 december organiseren wij na twee jaar weer onze Sinter-klaas bingomiddag.
Deze middag gaat gewoon door met de daarvoor geldende RIVM maatregelen van 12-11-2021.
Lees meer>>

Kerstdiner
Het is al weer twee jaar geleden dat wij het KBO-Kerstdiner met elkaar hebben kunnen gebruiken. Maar dit jaar zijn we weer welkom bij eigenaar Apo Yilmaz, dit jaar niet in Easy Dinner maar in het restaurant ernaast Easy Italy
Lees meer>>

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van uw eigen KBO-afdeling nodigt u uit om gezamenlijk elkaar alle goeds toe te wensen op vrijdag 7 januari 2022.
Lees meer>>

 

 

 

 

 

 

 

Aangepast 1-12-2021

Agenda

Vrijdag 3 dec. Sinterklaas Bingomiddag 13.30 - 16.30
Maandag 20 dec. KBO Kerstdiner
Zaal open, 1130 uur
12.00 - 14.30
Vrijdag 7 jan. Nieuwjaarsreceptie
Zaal open, 13.30 uur
14.00 16.15/1630

 

Reizen

Geen infoup

Cultureel

Sinterklaas Bingomiddag
op vrijdag 3 december
(aangepast 19-11-2021)

Deze middag gaat gewoon door met de daarvoor geldende RIVM maatregelen van 12-11-2021.
De Hoge Noot waar wij dit gaan organiseren valt onder dorps- en buurthuizen.
Wel zullen wij  de volgende regels  toepassen:

  • Houd anderhalve meter afstand van elkaar
  • Draag bij het in en uitlopen een mondkapje. U krijgt een vaste zitplaats toegewezen
  • We halen en brengen wat voor deze middag nodig is bij u aan tafel, er dient zo min mogelijk gelopen te worden.
  • We zorgen voor voldoende ventilatie.

Bij veranderen van de regels wordt u tijdig geïnformeerd.
Als we hieraan voldoen kunnen we er met elkaar een gezellige middag van maken.
En …… misschien komt Sinterklaas ons ook nog even een klein bezoekje brengen.

U kunt bij aanvang en in de pauze lootjes kopen voor een loterij met mooie prijzen.
We gaan bingo spelen met leuke Sintcadeaus en daarbij ook bij elke ronde een sta/op bingo.
In de pauze drinken we gezellig met elkaar koffie/thee of warme chocolademelk met of zonder slagroom met daarbij een Sinterklaastraktatie.
We spelen een dobbelspel en drinken met elkaar een drankje om vervolgens over te gaan met het trekken van de lootjes voor een goed gevulde prijzentafel.

Aanvang van de middag: 13.30 uur.
Zaal open vanaf: 13.00 uur.
En de middag zal ca. 16.15/16.30 uur worden afgesloten.

Voor deze Sinterklaas-bingomiddag vragen wij van u (voor de gemaakte kosten) een vergoeding van 7 euro. Te voldoen bij binnenkomst in de zaal.

Om alles goed te laten verlopen dient u zich wel van de voren op te geven voor deze Sinterklaas-bingomiddag.

Dit kunt u vanaf nu doen:
Telefonisch 0182-618197
Per mail:  ep.groenendijk@hetnet.nl

Op deze Sinterklaasmiddag kunt u zich tevens opgeven voor het Kerstdiner
Deze zal worden gehouden op maandag 20 december.
(Dit Kerstdiner zal alleen toegankelijk zijn voor leden van de KBO)

Kunt u niet met iemand meerijden en wilt u toch graag komen dan kunt u dat bij uw aanmelding aangeven en dan wordt u bij het Anne Frank Centrum op 3 december v.a. 13.00 uur opgehaald. Hier dient u wel een mondkapje te dragen

De Sinterklaas-bingomiddag zal worden gehouden in:
Gebouw de Hoge Noot
Jan Willem Friso weg 1
2741 BV Waddinxveen

Info ook op FaceBook: kbowaddinxveen

 

Sfeervol 3 gangen Kerstdiner

Op maandag 20 december bij Easy Italy

Aanvang 12.00 uur
Zaal open vanaf 11.30 uur
Het is al weer twee jaar geleden dat wij het KBO-Kerstdiner met elkaar hebben kunnen gebruiken. Maar dit jaar zijn we weer welkom bij eigenaar  Apo Yilmaz, dit jaar niet in Easy Dinner maar in het restaurant ernaast Easy Italy (omdat daarin meer ruimte is).
Na met Apo, Jessica, Martin en Elly rond de tafel te hebben gezeten zijn we uiteindelijk tot een heerlijke invulling van het kerstdiner gekomen.
Het wordt een drie-gangen Kerstdiner, waar u twee drankjes bij krijgt geserveerd.
We eindigen met een toetje met daarbij geserveerd een kopje koffie/thee.
Tijdens het diner is er ruimte voor een kleine Kerstoverweging  en er zal kerstmuziek op de achtergrond te horen zijn.
Er wordt een verloting gehouden voor Z&Z (Zieken & Zorg) met als prijzen mooie Kerststukjes.
De middag zal ca. 14.30 uur worden afgesloten.

Mededeling over regels RIVM zoals deze vanaf 12 november gelden
(indien nodig op 20 december aangepast aan de dan geldende regels)

  • Verplicht een corona toegangsbewijs (QR code) en legitimatie.
  • U krijgt een vaste plaats om te veel bewegingen te voorkomen.
  • Korte jassen mogen mee naar de stoel genomen worden, lange jassen krijgen een nummer voor de garderobe. Geef elkaar de ruimte.
  • Alles wordt aan de tafels gebracht en vanaf daar ook de drankjes besteld.

Het Kerstdiner zal alleen voor KBO-leden toegankelijk zijn.
Voor dit sfeervolle Kerstdiner vragen wij van u een vergoeding van € 22,50 p.p.
Wilt u gebruik maken van  het Kerstdiner dat kan alleen, door u eerst aan te melden. Dit kan vanaf 3 december.
Dit kunt u doen per Tel: 0182-618 197 of per mail: ep.groenendijk@hetnet.nl
En daarna het bedrag van € 22,50 t/m 15 december (i.v.m. reserveren) over te maken op bankrekening NL91 INGB 000 621 76 34 t.n.v. Katholieke Bond van Ouderen, afd. Waddinxveen te Waddinxveen, met vermelding Kerst Diner 2021.
Wilt u graag komen en lukt het u niet zelf voor vervoer te zorgen of met iemand mee te rijden? Dan kunt u dat bij uw aanmelding ook opgeven en wordt u tussen 11.15 en 11.45 uur opgehaald bij het Anne Frank Centrum en daar ook weer naar terug gebracht.
In de auto dient u wel een mondkapje te dragen.

Adres waar het diner plaats zal vinden is:
Restaurant “Easy Italy”
Nesse 18
2741 ES Waddinxveen
Tel: 0182-64 98 40

up

Van het Bestuur

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2022.

Beste leden,
Vooruitzien en terugzien. In deze tijd van het jaar zijn we daar al volop mee bezig. We noemen maar even onderwerpen als Pensioen, Gezondheidszorg (Corona), CO2-uitstoot, Huisvesting en de vorming van een nieuw kabinet.
En volgend jaar de gemeenteraadsverkiezingen. Er is over al deze onderwerpen veel geschreven en nog meer gepraat en dat zal nog wel even doorgaan.
Voor u persoonlijk zijn er beslist ook de nodige aandachtspunten geweest en die zullen mogelijk een vervolg krijgen in 2022.
Om even van deze moeilijke onderwerpen afstand te nemen, nodigt het bestuur van uw eigen KBO-afdeling u uit om gezamenlijk elkaar alle goeds toe te wensen op vrijdag 7 januari 2022, zoals gebruikelijk in De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1, Waddinxveen. Aanvang 14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. (Alles met in achtneming van de dan geldende corona maatregelen)
Naast heerlijke hapjes en drankjes, gaan we samen via een groot projectiescherm naar fraaie video-animaties kijken van de Hollandse Waterlinie, een uniek Nederlands verdedigingswerk dat in 2022 maar liefst 350 jaar bestaat. Het geheel wordt gepresenteerd met foto’s en commentaar door een deskundige.
Het bestuur wenst u en uw naasten een fijn Sinterklaasfeest, een Zalig Kerstfeest, een gezellige jaarwisseling en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar toe.

Namens het Bestuur,
Han van der Zon, secretaris


up

Overige Mededelingen

Geen info

up