organisatie
Lettergrootte
 
Actueel

Sinterklaas Bingomiddag
Op vrijdag 2 december wordt er weer een Sinterklaas Bingomiddag gehouden
Lees meer>>

Kerstdiner
Op maandag 19 december is er weer een Sfeervol 3 gangen Kerstdiner bij Easy Dinner
Lees meer>>

Nieuwjaar-bijeenkomst
Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor de nieuwjaar-bijeenkomst.
Deze vindt plaats op vrijdag 6 januari 2023.
Lees meer>>


Bijeenkomsten
Naast de activiteiten die ontplooit worden om de eenzaamheid te doorbreken en samen te zijn met spel en vertier probeert het bestuur om jaarlijks ook enkele serieuzere bijeenkomsten te organiseren
Lees meer>>

 

 

 

 

 

Aangepast 30-11-2022

Agenda

2 dec. Sinterklaas Bingomiddag 13.30 - 16.30 uur
19 dec. KBO-Kerstdiner        12.00 - 14.30 uur
6 jan. Nieuwjaar bijeenkomst         
15.00 – 18.00 uur

 

Reizen

Geen info

up

Cultureel

Sinterklaas Bingomiddag op vrijdag
2 december

U kunt bij aanvang en in de pauze lootjes kopen voor een loterij met mooie prijzen.
We gaan bingo spelen met leuke Sint cadeaus en daarbij ook bij elke ronde een sta/op bingo.
In de pauze drinken we gezellig met elkaar koffie/thee of warme chocolademelk met of zonder slagroom met daarbij een Sinterklaastraktatie.
Aanvang van de middag: 13.30 uur.
Zaal open vanaf: 13.00 uur.
En de middag zal ca. 16.15/16.30 uur worden afgesloten.
Voor deze Sinterklaas-bingomiddag vragen wij van u (voor de gemaakte kosten) een vergoeding van 7 euro. Te voldoen bij binnenkomst in de zaal.
Om alles goed te laten verlopen dient u zich wel van de voren op te geven voor deze Sinterklaas-bingomiddag waarbij iedereen welkom is lid of geen lid.
Dit kunt u vanaf nu doen:
Telefonisch 0182-61 81 97
Per mail:  ep.groenendijk@hetnet.nl
Kunt u niet met iemand meerijden en wilt u toch graag komen dan kunt u dat bij uw aanmelding  aangeven en dan wordt u bij het Anne Frank Centrum op 2 december vanaf 13.00 uur opgehaald.
De Sinterklaas-bingomiddag zal worden gehouden in: Gebouw de Hoge Noot,
Jan Willem Friso weg 1
2741 BV Waddinxveen

 

Sfeervol 3 gangen Kerstdiner
Op maandag 19 december bij Easy Dinner
Aanvang 12.00 uur
Zaal open vanaf 11.30 uur

Het is al weer twee jaar geleden dat wij het KBO Kerstdiner met elkaar hebben kunnen gebruiken. Maar dit jaar zijn we weer welkom bij eigenaar Apo Yilmaz van Easy Dinner
Na met Apo, Jessica, Martin en Elly rond de tafel te hebben gezeten zijn we uiteindelijk tot een heerlijke invulling van het kerstdiner gekomen.
Het wordt een drie gangen Kerstdiner, waarbij u twee drankjes krijgt geserveerd.
Er wordt een verloting  gehouden voor Z&Z (zieken & zorg) met als prijs een aantal mooie Kerststukjes.
De middag zal ca. 14.30 uur worden afgesloten.
Het Kerstdiner zal alleen voor KBO-leden toegankelijk zijn.
Voor dit sfeervolle Kerstdiner vragen wij van u een vergoeding van € 27,50 p.p.
Wilt u gebruik maken van  het Kerstdiner dat kan, door u eerst aan te melden dit kan vanaf 2 december .
Dit kunt u doen op onze Sinterklaas Bingomiddag of
Tel:  06-18 73 25 02 of per mail: ep.groenendijk@hetnet.nl 
En daarna  het bedrag van € 27,50  t/m 15 december (i.v.m. reserveren) over te maken op bankrekening  NL91 INGB 0006 2176 34  t.n.v. Katholieke Bond van Ouderen, afd. Waddinxveen te Waddinxveen, met vermelding  Kerstdiner 2022.
Wilt u graag komen en lukt het u niet zelf voor vervoer te zorgen of met iemand mee te rijden?
Dan kunt u dat bij uw aanmelding ook opgeven en wordt u tussen 11.15 en 11.45 uur opgehaald bij het Anne Frank Centrum en daar ook weer naar toe terug gebracht.

Adres waar het diner plaats zal vinden is:
Restaurant Easy Dinner
Nesse 18, 2741 ES Waddinxveen
Tel: 0182-649840


up

Van het Bestuur


Nieuwjaar-bijeenkomst

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor de nieuwjaar-bijeenkomst.
Deze vindt plaats op vrijdag 6 januari 2023.
We hebben dit jaar voor een ander soort bijeenkomst gekozen.
Deze vindt plaats in:
               Cultuurhuys De Kroon
               Gouweplein 1
               2741MW Waddinxveen
               Van 15.00 tot 17.00 uur

  • 15.00 uur ontvangst met koffie of thee
  • 15.30 uur Nieuwjaars toespraak voorzitter Quirien Groenendijk
  • 15.50 uur heffen wij het glas op het nieuwe jaar 2023
  • 15.50 uur -17.00 uur gezellig samenzijn met vertoning van foto’s en filmpjes van het afgelopen jaar.

up

Bestuursmededeling

Naast de activiteiten die ontplooit worden om de eenzaamheid te doorbreken en samen te zijn met spel en vertier probeert het bestuur om jaarlijks ook enkele serieuzere bijeenkomsten te organiseren. In het voorjaar 2023 wil het bestuur aandacht schenken aan de onderwerpen “Langer zelfstandig thuis wonen” en “Schrijf je levensverhaal”. Om de leden daarin te begeleiden wordt momenteel door de secretaris een cursus gevolgd. Beide onderwerpen vergen de nodige voorbereidingstijd. Meer informatie volgt in een der volgende Aktueels.
Onze website is dringend aan vernieuwing toe. In samenwerking met de KBO Zuid-Holland gaat de vernieuwing ook voor ons gelden. De voorzitter heeft een opleiding gevolgd. Het zou goed zijn als meerdere leden een dergelijke cursus ook volgen en samen met elkaar deze website gaan beheren.  Wie is geïnteresseerd ? Je kunt je melden bij onze voorzitter Quirien Groenendijk ( 06-3040 6390).

Regelmatig wordt geschreven over “digitalisering in de zorg”; dit wordt mede ingegeven door het schrijnend tekort aan zorgmedewerkers. Het bestuur is van plan om samen met Palet Welzijn en Remedica hier meer bekendheid aan te geven aan onze leden.

up

Overige Mededelingen

Geen info

up