organisatie
Lettergrootte
 
Actueel

Algemene Ledenvergadering
Vanwege het coronavirus is de algemene Ledenvergadering tot nadere berichtgeving uitgesteld.
Lees meer>>

Coronavirus
Vanwege het corona- virus zijn er voorlopig geen activiteiten.

Enquête
Ondanks de beperkende maatregelen vanwege het Coronavirus, heeft het Dagelijks Bestuur besloten om de rest van de enquête-formulieren toch bij de overige leden te laten bezorgen.
Lees meer>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangepast 30-06-2020   

Agenda

  Geen aktiviteiten vanwege het coronavirus  

 

Reizen

Geen info


up

Cultureel

Geen info

up

Overige Mededelingen

Enquête Leden KBO Waddinxveen 2020
Beste leden,
Ondanks de beperkende maatregelen vanwege het Coronavirus, heeft het Dagelijks Bestuur besloten om de rest van de enquête-formulieren toch bij de overige leden te laten bezorgen. Als we dat uitgesteld hadden tot bijvoorbeeld augustus, dan zou het effect van de reeds ontvangen enquêtes vervlogen zijn en hadden we geen tijd meer gehad om op basis van de resultaten beleid te gaan voeren vanaf 2021 of tot acties over te gaan.
Er is daarom door de ledenadministrateur Ad Meskers en enkele bestuursleden hard gewerkt om de formulieren per bezorgwijk aan te kunnen leveren aan de bezorgers van het KBO/PCOB Magazine en de KBO-Aktueel  Deze zorgen voor de verspreiding bij de leden.
Aanvankelijk hebben wij de bezorgers gevraagd om de ingevulde formulieren na 14 dagen weer op te halen en om leden, die hulp nodig hebben, bij te staan. Gezien de door de regering genomen maatregelen vanwege het Coronavirus vindt het Dagelijks Bestuur dit niet verantwoord!
Wij vragen daarom de leden die de enquête ontvangen, deze zo spoedig mogelijk in te vullen en terug te sturen naar de bezorger of deze bij hen in de brievenbus te doen. Het adres van de bezorger is op het formulier vermeld.
Het bestuur verwacht een hoge respons. Niet alleen zijn de resultaten bepalend voor het beleid de komende jaren van onze vereniging, maar het ledenbestand wordt door uw opmerkingen/wijzigingen completer.
Wij bedanken eenieder hartelijk voor de medewerking.
Sterkte in deze onwezenlijke tijd; wees zuinig op uw gezondheid en gauw tot ziens bij de uitgestelde activiteiten.

Hartelijk gegroet,
Namens het Dagelijks Bestuur
Han van der Zon, secretaris. 

up

 

Algemene Ledenvergadering (Geplaatst 30-06-2020)

Beste leden,

Conform onze statuten zijn wij verplicht om uiterlijk 6 maanden na afloop van een kalenderjaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden.
Vanwege de uitbraak van het Coronavirus hebben wij onze reeds vastgestelde ALV moeten uitstellen. Omdat veel verenigingen met dit probleem geconfronteerd worden, is er een noodwet uitgevaardigd die het mogelijk maakt de ALV 4 maanden later dan 30-06-2020 te laten plaatsvinden.
Door dit bericht op de website te plaatsen, voldoen wij aan onze informatieplicht jegens u allen.
Het Dagelijks Bestuur overlegt volgende week op welke manier zij invulling aan het houden van de ALV inzake het boekjaar 2019 gestalte willen gaan geven. U verneemt nader.

Hartelijk gegroet,
Han van der Zon,
Secretaris.

 

up