home
  
  
Lettergrootte
 
Actueel

Activiteiten
Door de corona-maatregelen staan in deze periode alle activiteiten binnen onze ouderenbond stil…..

 

 

 

 

 

 

 

KBO-Waddinxveen

Dit is de website van de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Waddinxveen oftewel KBO-Waddinxveen en met ca. 650 leden binnen onze gemeente de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van senioren vanaf 50 jaar.

Wat willen wij
De KBO-Waddinxveen maakt zich vanuit haar katholieke levensbeschouwing sterk voor een volwaardige positie van alle ouderen in de samenleving los van welke gezindte dan ook, waarbij onderlinge solidariteit, saamhorigheid en zorg voor elkaar onze uitgangspunten zijn.
In 2016 is de KBO-Waddinxveen al weer 40 jaar een organisatie die zich inzet voor belangenbehartiging, informatie en ontspanning van, aan en voor ouderen in het algemeen en onze leden in het bijzonder.

KBO-Waddinxveen: zelfstandig maar niet alleen
De KBO-Waddinxveen werkt niet alleen, maar samen met de besturen van de regionale KBO-afdelingen in de regio Midden-Holland en in provinciaal verband in KBO Zuid-Holland. Unie KBO is de overkoepelende organisatie die o.a. zorgdraagt voor belangenbehartiging in “Den Haag”.
Daarnaast onderhouden wij een nauwe relatie met de SeniorenRaad en zijn wij daar zelfs in vertegenwoordigd evenals in de Participatie AdviesRaad, een adviesorgaan ten behoeve van de gemeente Waddinxveen.
Verder zijn er kontakten met de ANBO en de PCOB, collega-ouderenbonden. Op landelijk niveau werken de KBO en de PCOB zelfs samen voor een betere belangenbehartiging, maar op lokaal niveau hebben beide bonden hun eigen identiteit en wij als KBO onze zelfstandigheid.

Alles vrijwilligerswerk
De KBO-Waddinxveen is een vereniging van ouderen vóór ouderen. Meer dan 50 leden spannen zich op allerlei terreinen in als vrijwilliger ten dienste van hun medeleden en vormen de motor van onze organisatie. Dankzij al die vrijwilligers kan de KBO-Waddinxveen bestaan en kunnen wij werken aan het verwezenlijken van onze doelstellingen. Zij werken meestal stil op de achtergrond; dat willen wij hier wel even benadrukken.

De Website
Tegenwoordig tel je niet meer mee als je je als vereniging niet presenteert op het web. Het is dan ook een middel om onze leden en allen die geïnteresseerd zijn te voorzien van de meest actuele informatie over onze activiteiten. Als voorbeeld noemen wij ondersteuning bij de “keukentafelgesprekken” bij zorgbehoefte en hulp bij het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte of het verzorgen van (kleine) klusjes. Maar ook voor ontspanning kunt u terecht bij de KBO-Waddinxveen. En twee maal per jaar organiseren wij een dagreis. Ons advies is dan ook deze site regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de activiteiten, nieuws en ontwikkelingen die wellicht belangrijk kunnen zijn voor u als senior.

Lid worden?
Bent u nog geen lid? Wilt u het misschien wel worden? Kom gerust eens naar een van onze activiteiten die in de agenda genoemd worden. U bent van harte welkom!
Wilt u zich direct aanmelden? Ook dat is mogelijk. Door te klikken op de link hiernaast of door kontakt op te nemen met één van de bestuursleden.
Wat u krijgt voor uw lidmaatschapscontributie? Tien keer de Nestor met ons eigen nieuwsbulletin “Aktueel” in de bus, korting op een zorgverzekering bij het ZilverenKruis, belangenbehartiging, voorlichtingsbrochures, toegang tot alle evenementen door de KBO-Waddinxveen georganiseerd tegen speciale ledenprijzen…..
Bent u al lid en wilt u actief deelnemen als vrijwilliger? Wilt u uw kennis en kunde, vaardigheid of specialisatie inzetten voor anderen? Ook dan een brief, telefoontje of mail naar één van de bestuursleden.

Laat u horen!
Tot slot: hebt u vragen of op- of aanmerkingen over het werk van de KBO-Waddinxveen of over de site, aarzel dan niet om het ons te laten weten via een brief, telefoon of email. De KBO is er voor u!

Het Bestuur


up