Disclaimer

Het openen en doorbladeren van de website van de KBO Waddinxveen of het gebruiken van en/of downloaden van informatie van voornoemde website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder geschreven voorwaarden. De KBO Waddinxveen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruikt maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen.

  • De KBO Waddinxveen spant zich in om de inhoud van deze website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen dat informatie tijdelijk niet actueel is.
  • De KBO Waddinxveen kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of de volledigheid van de informatie die wordt aangeboden via de website.
  • Aan de inhoud van de website kunt u geen rechten ontlenen.
  • De KBO Waddinxveen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website of weblinks te kunnen raadplegen.
  • Door ons per e-mail gegevens te bezorgen verplicht u zich tot alle redelijke inspanningen om virussen en andere contaminerende of vernietigende onderdelen te scannen en te verwijderen alvorens u de e-mail naar de KBO Waddinxveen verstuurt.
  • De KBO Waddinxveen mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen met of zonder voorafgaande verwittiging. De KBO Waddinxveen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.